RADOSŁAW GÓRSKI – RADCA PRAWNY

nowi prawnicy w kancelarii

Wróć do aktualności

Kancelaria poszerzyła  zespół o nowych prawników zajmujących się prawem konsumenckim oraz sporami przeciwko bankom.

Do kancelarii w Warszawie dołączyły następujące osoby:

dr Jakub Głowacz

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (2013). W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalizacja – prawo cywilne) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na podstawie rozprawy pt. „Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym” przygotowanej pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Pawła Księżaka. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Do swoich głównych zainteresowań zawodowych zalicza doradztwo prawne w zakresie postępowań sądowych dotyczących sporów konsumenckich, kontraktowych oraz korporacyjnych. Specjalista kancelarii w zakresie prawa bankowego i konsumenckiego.

aplikantka radcowska Kamila Korzeniewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie o nr wpisu APL-WA-160209. Doświadczenie zawodowe zdobywała od pierwszych lat studiów udzielając porad prawnych w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPK UKSW oraz w kancelariach radców prawnych i adwokatów zajmując się różnymi gałęziami prawa: cywilnym, administracyjnym, karnym, lotniczym. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, sporach odszkodowawczych, szkodach osobowych oraz szeroko pojętych sprawach z zakresu prawa cywilnego. Ponadto do jej głównych zainteresowań należy prawo bankowe oraz prawo konsumentów. Uczestniczyła w licznych postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi.

prawnik Łukasz Ciemięga

Asystent mec. Radosława Górskiego, zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu postępowań sądowych dotyczących sporów konsumenckich oraz bieżącą obsługą merytoryczną klientów kancelarii.
Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Więcej informacji o aktualnym stałym zespole prawników kancelarii znajdą Państwo w zakładce „ zespół kancelarii”


© 2014 gorski-radcaprawny.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie serwisu: Mrnicewatch.