Nowi prawnicy w kancelarii

Kancelaria poszerzyła  zespół o nowych prawników zajmujących się prawem konsumenckim oraz sporami przeciwko bankom.

Do kancelarii w Warszawie dołączyły następujące osoby:

 

aplikantka radcowska Kamila Korzeniewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie o nr wpisu APL-WA-160209. Doświadczenie zawodowe zdobywała od pierwszych lat studiów udzielając porad prawnych w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPK UKSW oraz w kancelariach radców prawnych i adwokatów zajmując się różnymi gałęziami prawa: cywilnym, administracyjnym, karnym, lotniczym. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym, sporach odszkodowawczych, szkodach osobowych oraz szeroko pojętych sprawach z zakresu prawa cywilnego. Ponadto do jej głównych zainteresowań należy prawo bankowe oraz prawo konsumentów. Uczestniczyła w licznych postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi.

prawnik Łukasz Ciemięga

Asystent mec. Radosława Górskiego, zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu postępowań sądowych dotyczących sporów konsumenckich oraz bieżącą obsługą merytoryczną klientów kancelarii.
Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Więcej informacji o aktualnym stałym zespole prawników kancelarii znajdą Państwo w zakładce „ zespół kancelarii”