Kancelaria  świadczy usługi doradztwa prawnego na terenie całego kraju.
Zajmujemy się szeroko rozumianym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego oraz gospodarczego.
Prowadzimy obsługę prawną dużych podmiotów i instytucji, równocześnie jednak nie odmawiamy pomocy słabszym stronom umów, uwikłanym w spory sądowe i pozasądowe.

Zespół Kancelarii tworzą prawnicy posiadający doświadczenie w świadczeniu usług prawnych i gwarantujący Państwu pełną dyspozycyjność i zaangażowanie w prowadzenie powierzonych spraw.

Kancelaria posiada biura na terenie Warszawy, Szczecina, Świnoujścia i Nowogardu.

Jesteśmy obecnie zaangażowani w kilka istotnych społecznie projektów, wśród których znajdują się przede wszystkim procesy sądowe przeciwko instytucjom finansowym takim jak banki, dotyczące między innymi kredytów (w tym tzw. kredytów „frankowych”.)
Reprezentujemy również kredytobiorców w sporach sądowych z powództw banków.

Wcześniej zajmowaliśmy się procesami sądowymi przeciwko parabankom takim jak PKF Skarbiec sp. z o.o. („Pożyczka gotówkowa”, „Dobra pożyczka”), Forminx Finance, Prominent CF, zdobywając w tym zakresie doświadczenie wykorzystywane w aktualnych projektach.

Dostrzegamy jak wielkie znaczenie ma dla Państwa wynik postępowań sądowych i z jak wielką odpowiedzialnością związane są prowadzone przez nas procesy sądowe. Robimy  więc wszystko co w naszej mocy, aby świadczyć usługi z zachowaniem najwyższej staranności. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że powierzają nam Państwo swoje najważniejsze życiowe sprawy.

Więcej na temat procesów sądowych przeczytają Państwo tutaj.

Uczestnicząc  w istotnych społecznie projektach, na co dzień stykamy się z takimi zjawiskami jak skrajnie nieuczciwe względem konsumenta umowy i nieetyczne zachowania względem konsumenta, zarówno na etapie oferowania produktów, jak i na etapie wykonywania umowy.

Wydarzenia ostatnich lat spowodowały, iż banki postrzegane są obecnie jako instytucje braku zaufania publicznego. Spadek zaufania spowodowany jest praktykami banków polegającymi w szczególności na:
– oferowaniu klientom niejasnych i niebezpiecznych produktów kredytopodobnych takich jak tzw. kredyty pseudofrankowe;
– sprzedawaniu polisolokat;
– sprzedawaniu opcji walutowych.

Lata doświadczeń z umowami konsumenckimi  uprawniają nas do stwierdzenia, że droga do odbudowania zaufania i sukcesu na rynku usług bankowych wiedzie wyłącznie przez traktowanie klientów w sposób podmiotowy, oferowanie im uczciwych i przejrzystych produktów opartych o jasne, przejrzyste i czytelne umowy, które mogą zostać tak sformułowane, aby były w pełni zrozumiałe dla każdego oraz bezpieczne dla klienta.

Warto zaznaczyć, iż brak zaufania do banków jest jedną z głównych barier rozwoju rynku usług bankowych (Witold Gradoń, „Czy banki nadal są instytucjami zaufania publicznego?”).

Jesteśmy przekonani o tym, że wiemy jak skonstruować umowy, procedury i wewnętrzne instrukcje oraz regulaminy w taki sposób, aby sprostać opisanym wyżej kryteriom i stworzyć fundament do budowania zaufania publicznego. Wiemy w jaki sposób powinny być skonstruowane umowy, aby równowaga stron była zachowana i aby ponoszone przez klienta ryzyko było ryzykiem w pełni świadomym.

Na opisane wyżej nieprawidłowości w praktykach banków zwracamy uwagę sądów w każdym z prowadzonych przez nas procesach sądowych.
Obecnie łączną wartością przedmiotu sporu procesów sądowych przeciwko kilku największym bankom, w których występujemy po stronie konsumentów, jest kwota obejmująca wiele milionów złotych. Tak duża ilość procesów i tak znaczący ich „ciężar” w naszym przekonaniu powinny skłonić banki do zmiany strategii wobec swoich klientów. Z tego względu nie mamy wątpliwości, że również od wyniku naszej pracy zależy kształt bankowości w Polsce w najbliższych latach.

Czujemy się wyróżnieni tym, że tak wielu klientów powierzyło nam już swoje sprawy. To dzięki Państwa zaufaniu możemy wywierać wpływ na sektor bankowy, działając w ten sposób w interesie nas wszystkich.