Świadczymy usługi na terenie całego kraju.  Zajmujemy się szeroko rozumianym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego oraz gospodarczego.

Nasz zespół tworzą przede wszystkim prawnicy posiadający doświadczenie w świadczeniu usług prawnych i gwarantujący Państwu pełną dyspozycyjność i zaangażowanie w prowadzenie powierzonych spraw. Istotną częścią naszego zespołu są jednak również osoby, które nie będąc prawnikami odpowiadają za inne obszary podejmowanych przez nas działań.

Przy obsłudze powierzonych nam przedsięwzięć nie ograniczamy się jedynie do świadczenia pomocy prawnej. Lata doświadczeń nauczyły nas bowiem jak ważne dla powodzenia Państwa spraw  i dla skuteczności naszych działań jest również zadbanie o wizerunek przedstawiany w mediach, o rzetelne i zgodne z prawdą informowanie opinii publicznej o podejmowanych krokach oraz o budowanie relacji. 
Z tego względu poza obsługą prawną wspieramy działania naszych klientów dotyczące procesów komunikacyjnych na przykład poprzez wsparcie w kontakcie z mediami, monitorowanie mediów, publikowanie artykułów prasowych, oficjalnych stanowisk, komentarzy oraz sprostowań do nieprawdziwych informacji. Wychodzimy poza ramy szablonowej i typowej dla tysięcy kancelarii w Polsce obsługi prawnej zawsze wtedy, gdy tego wymaga dobro naszych klientów. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że „po drugiej stronie” z reguły jest przeciwnik, który za pomocą dużych nakładów finansowych i wyspecjalizowanych  agencji często działa na szkodę naszych klientów, starając się wyciszyć niewygodne sprawy, zniechęcić Państwa do upominania się o swoje prawa, a często również przedstawić naszych klientów  w fałszywym, i korzystnym dla siebie świetle. Dzięki zdobytemu doświadczeniu coraz lepiej rozumiemy jak działają media.

Jesteśmy obecnie zaangażowani w kilka istotnych społecznie projektów.
Prowadzimy procesy sądowe przeciwko instytucjom finansowym takim jak banki, dotyczące między innymi kredytów (w tym tzw. kredytów „frankowych”).
Prowadzimy szeroko zakrojoną obsługę prawną kampanii społecznej #pozywamsmog. Prowadzimy również liczne postępowania sądowe między innymi przeciwko skarbowi państwa, dotyczące zadośćuczynień na naruszenie dóbr osobistych, spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza,o czym szerzej tutaj
Zajmujemy się wsparciem dla grup kredytobiorców w sporach z instytucjami finansowymi. Wspieramy grupy zrzeszonych poszkodowanych w sporach z dużymi podmiotami takimi jak korporacje.Więcej na temat niektórych naszych procesów sądowych tutaj.

Uczestnicząc  w istotnych społecznie projektach, na co dzień stykamy się z takimi zjawiskami jak skrajnie nieuczciwe względem konsumenta umowy i nieetyczne zachowania względem konsumenta, zarówno na etapie oferowania produktów, jak i na etapie wykonywania umowy. Niejednokrotnie dostrzegamy fakt, że korporacje w pogoni za zyskiem zaniedbują swoje obowiązki i łamią prawo narażając zdrowie i życie poszkodowanych, a następnie, po spowodowaniu szkody, za pomocą prawników i wyspecjalizowanych agencji „zarządzają kryzysem” tak aby chronić jedynie swój wizerunek.

Dostrzegamy jak wielkie znaczenie ma dla Państwa wynik postępowań sądowych, i z jak wielką odpowiedzialnością związane są prowadzone przez nas procesy sądowe. Robimy  więc wszystko co w naszej mocy, aby świadczyć usługi z zachowaniem najwyższej staranności. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że powierzają nam Państwo swoje najważniejsze życiowe sprawy i oczekują Państwo od nas kreatywności w podejściu do rozwiązywania problemu.

Wartością przedmiotu sporu procesów sądowych przeciwko korporacjom, dużym podmiotom i największym bankom, w których występujemy po stronie konsumentów i poszkodowanych, jest kwota obejmująca wiele milionów złotych. Czujemy się wyróżnieni tym, że tak wielu klientów powierzyło nam już swoje sprawy. To dzięki Państwa zaufaniu możemy wywierać wpływ na bieżące wydarzenia, działając w ten sposób w interesie nas wszystkich.