Kancelaria  świadczy usługi doradztwa prawnego na terenie całego kraju.
Zajmujemy się szeroko rozumianym prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego oraz gospodarczego.
Prowadzimy obsługę prawną dużych podmiotów i instytucji, równocześnie jednak nie odmawiamy pomocy słabszym stronom umów, uwikłanym w spory sądowe i pozasądowe.

Zespół Kancelarii tworzą prawnicy posiadający doświadczenie w świadczeniu usług prawnych i gwarantujący Państwu pełną dyspozycyjność i zaangażowanie w prowadzenie powierzonych spraw.

Kancelaria posiada biura na terenie Warszawy, Szczecina, Świnoujścia i Nowogardu.

Jesteśmy obecnie zaangażowani w kilka istotnych społecznie projektów, wśród których znajdują się przede wszystkim procesy sądowe przeciwko instytucjom finansowym takim jak banki, dotyczące między innymi kredytów (w tym tzw. kredytów „frankowych”.)
Reprezentujemy również kredytobiorców w sporach sądowych z powództw banków.

Obecnie prowadzimy obsługę prawną kampanii społecznej #pozywam smog. Prowadzimy również postępowania sądowe między innymi przeciwko skarbowi państwa, dotyczące zadośćuczynień na naruszenie dóbr osobistych, spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza,o czym szerzej tutaj.

Wcześniej zajmowaliśmy się procesami sądowymi przeciwko parabankom takim jak PKF Skarbiec sp. z o.o. („Pożyczka gotówkowa”, „Dobra pożyczka”), Forminx Finance, Prominent CF, zdobywając w tym zakresie doświadczenie wykorzystywane w aktualnych projektach.

Dostrzegamy jak wielkie znaczenie ma dla Państwa wynik postępowań sądowych i z jak wielką odpowiedzialnością związane są prowadzone przez nas procesy sądowe. Robimy  więc wszystko co w naszej mocy, aby świadczyć usługi z zachowaniem najwyższej staranności. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że powierzają nam Państwo swoje najważniejsze życiowe sprawy.

Więcej na temat procesów sądowych przeczytają Państwo tutaj.

Uczestnicząc  w istotnych społecznie projektach, na co dzień stykamy się z takimi zjawiskami jak skrajnie nieuczciwe względem konsumenta umowy i nieetyczne zachowania względem konsumenta, zarówno na etapie oferowania produktów, jak i na etapie wykonywania umowy.

Wydarzenia ostatnich lat spowodowały, iż banki postrzegane są obecnie jako instytucje braku zaufania publicznego. Spadek zaufania spowodowany jest praktykami banków polegającymi w szczególności na:
– oferowaniu klientom niejasnych i niebezpiecznych produktów kredytopodobnych takich jak tzw. kredyty pseudofrankowe;
– sprzedawaniu polisolokat;
– sprzedawaniu opcji walutowych.

Lata doświadczeń z umowami konsumenckimi  uprawniają nas do stwierdzenia, że droga do odbudowania zaufania i sukcesu na rynku usług bankowych wiedzie wyłącznie przez traktowanie klientów w sposób podmiotowy, oferowanie im uczciwych i przejrzystych produktów opartych o jasne, przejrzyste i czytelne umowy, które mogą zostać tak sformułowane, aby były w pełni zrozumiałe dla każdego oraz bezpieczne dla klienta.

Warto zaznaczyć, iż brak zaufania do banków jest jedną z głównych barier rozwoju rynku usług bankowych (Witold Gradoń, „Czy banki nadal są instytucjami zaufania publicznego?”).

Jesteśmy przekonani o tym, że wiemy jak skonstruować umowy, procedury i wewnętrzne instrukcje oraz regulaminy w taki sposób, aby sprostać opisanym wyżej kryteriom i stworzyć fundament do budowania zaufania publicznego. Wiemy w jaki sposób powinny być skonstruowane umowy, aby równowaga stron była zachowana i aby ponoszone przez klienta ryzyko było ryzykiem w pełni świadomym.

Na opisane wyżej nieprawidłowości w praktykach banków zwracamy uwagę sądów w każdym z prowadzonych przez nas procesach sądowych.
Obecnie łączną wartością przedmiotu sporu procesów sądowych przeciwko kilku największym bankom, w których występujemy po stronie konsumentów, jest kwota obejmująca wiele milionów złotych. Tak duża ilość procesów i tak znaczący ich „ciężar” w naszym przekonaniu powinny skłonić banki do zmiany strategii wobec swoich klientów. Z tego względu nie mamy wątpliwości, że również od wyniku naszej pracy zależy kształt bankowości w Polsce w najbliższych latach.

Czujemy się wyróżnieni tym, że tak wielu klientów powierzyło nam już swoje sprawy. To dzięki Państwa zaufaniu możemy wywierać wpływ na sektor bankowy, działając w ten sposób w interesie nas wszystkich.