#zostańwdomuizbankrutuj czyli tarcza antykryzysowa w Polsce. Znany jest już ostateczny kształt tzw. “tarczy antykryzysowej” w Polsce.O ile niektóre z wprowadzonych rozwiązań należy ocenić pozytywnie, to niestety apele przedsiębiorców oraz poprawki do

Wspieramy przedsiębiorców i kredytobiorców: 1/ udostępniliśmy wszystkim przedsiębiorcom wnioski o odroczenie płatności składek na ZUS wraz z projektami uzasadnień (nie wszyscy bowiem przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia z zapłaty składek w

Telekonferencja “Masz kredyt indeksowany/denominowany w CHF? Poznaj swoje prawa.”

Informujemy, że 4 kwietnia 2020 roku, w godzinach od 12.00 do 14.00, odbędzie się wideokonferencja poświęcona aktualnym problemom konsumentów, w tym w szczególności posiadaczy kredytów i pożyczek powiązanych z walutami

Zebraliśmy dla Państwa informacje o warunkach udzielania przez banki „wakacji kredytowych” w związku z epidemią SARS-CoV-2 według stanu na dzień 26 marca 2020 roku. Opublikowane informacje zawierają odpowiedzi na następujące

Przedstawiamy Państwu zbiór porad dla kredytobiorców i pożyczkobiorców będących stronami umów powiązanych z walutami obcymi (kredyty indeksowane, denominowane w CHF, EURO, USD czy JPY) i mających trudności ze spłatą swoich

Wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska – odfrankowienie kredytu denominowanego w CHF

Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 11 marca 2020 roku wydał korzystny dla konsumentów wyrok dotyczący umowy kredytu “denomonowanego” w CHF, zawartej z  Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Co zrobił sąd ?

Wygrana w sprawie c/a EURO BANK S.A./Millennium przed sądem we Wrocławiu

Kolejna wygrana kredytobiorcy w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię. Dobre wiadomości dla wszystkich, którzy prowadzą sprawy sądowe przed sądami we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu wyrokiem

Informujemy, że do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skierowane zostały dwa pozwy przeciwko Skarbowi Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego (oraz równocześnie przeciwko pośrednikowi – Idea Bank S.A.). Prawdopodobnie są to pierwsze jak dotąd pozwy przeciwko Skarbowi Państwa dotyczące obligatariuszy GetBack S.A.

Przełomowy wyrok przeciwko M.St. Warszawie i Skarbowi Państwa w sprawie odpowiedzialności za zanieczyszczenie powietrza

17 lutego 2020 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zapadł wyrok z powództwa Pani Katarzyny Ankudowicz przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawie oraz przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie odpowiedzialności miasta i

Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie dotyczącej kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim

Wyrokiem z dnia 4 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność umowy kredytu „denominowanego” (odnosimy się tutaj do nazwy kredytu) w walucie frank szwajcarski, zawartej z Kredyt Bank

Uzyskanie przez Kancelarię postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń konsumentów w procesach przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytu powiązanego z walutą obcą z Getin Noble Bankiem (d. Getin Bank, Noble Bank) mają realne szanse na zabezpieczenie roszczeń przysługujących im wobec banku, między innymi

7 stycznia 2020 roku  mec. Radosław Górski wystąpił w audycji w radiu TOK FM, dotyczącej między innymi wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie

Sprawozdanie z sal sądowych ( Alior Bank, Getin Noble Bank.mBank, pozew grupowy w sprawie SMOGU) oraz życzenia noworoczne

Na koniec roku kilka istotnych (w większości bardzo dobrych) informacji z sal sądowych w sprawach prowadzonych przez zespół kancelarii r.pr. Radosława Górskiego, dotyczących pozwu grupowego oraz banków: Alior Bank S.A., Getin Noble

W artykule prasowym pod tytułem „Państwo pod sąd” (tygodnik Wprost nr 50/2019) zamieszczona została między innymi wypowiedź mec. Radosława Górskiego na temat skuteczności działań sądowych w sprawach przeciwko skarbowi państwa.

Informujemy, że kancelaria zdecydowała się skierować do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skargę o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w Polsce.Skarga dotyczy praktyk dwóch banków: Raiffeisen Bank International

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 22.11.2019 roku – tym razem przegrywa Santander Consumer Bank S.A.

Mamy kolejny wyrok w sprawie prowadzonej przez zespół prawników kancelarii. Tym razem przegrywa Santander Consumer Bank S.A. Sąd Okręgowy we Wrocławiu 22.11.2019 roku  wydał korzystny dla konsumenta wyrok dotyczący kredytu

Uzasadnienie wyroku z dnia 1.10.2019 roku (dotyczącego Pana Mariusza Szczygła, Pana Tomasza Sadlika oraz Pana Jerzego Stuhra) #pozywamsmog

W dniu 1 października 2019 r., w połączonych sprawach z powództw Pana Mariusza Szczygła, Pana Tomasza Sadlika oraz Pana Jerzego Stuhra, zapadł szeroko komentowany zarówno w Polsce, jak i za

Sąd Okręgowy w Warszawie 8 listopada 2019 roku wydał korzystny dla konsumenta wyrok dotyczący kredytu denominowanego w CHF w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Sąd wyrokiem po pierwsze ustalił,

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4.11.2019 roku w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. – komentarz pełnomocnika

Dzisiaj, 4 listopada 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację kredytobiorców od niekorzystnego dla nich wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej Deutsche Bank Polska S.A. W sprawie

A class action lawsuit concerning the problem of smog in Poland has been brought before the District Court in Warsaw. This is the first lawsuit of its kind in Poland

Pozew grupowy w sprawie smogu w Polsce trafił do sądu w Warszawie

Do Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany pozew grupowy dotyczący problemu smogu w Polsce. Jest to pierwszy tego rodzaju pozew w Polsce i jeden z pierwszych na świecie.

lista naszych najważniejszych wyroków

Zaktualizowaliśmy i opisaliśmy najważniejsze wyroki w sprawach prowadzonych przez kancelarię według stanu na 19 czerwca 2019 roku. To już ponad dwadzieścia wyroków z sygnaturami, datami i opisem. Opisaliśmy również pokrótce najważniejsze

Informujemy o zmianie adresu kancelarii w Warszawie. Od dnia 1 maja 2019 roku nowym adresem kancelarii w Warszawie jest ul. Karolkowa 28a/6, 01-207 Warszawa. Pozostałe dane kontaktowe oraz adresy oddziałów

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 marca 2019 roku w sprawie prowadzonej przez kancelarię

26 marca 2019 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie „odfrankowił” umowę kredytu powiązanego z CHF, występującą pod nazwą „umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych Multiplan waloryzowany kursem CHF”, której stroną

Skarb Państwa zarabia na smogu. Aby chronić się przed skutkami smogu w Polsce zmuszeni jesteśmy kupować oczyszczacze powietrza i maski antysmogowe. Skarb Państwa nie tylko nie walczy skutecznie z zanieczyszczeniem

Kredyty powiązane z walutą obcą – stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie w jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię

Sąd Apelacyjny, w składzie Roman Dziczek, Katarzyna Polańska-Farion i Dagmara Olczak-Dąbrowska, podczas rozprawy dnia 3.04.2019 roku zawiesił postępowanie sądowe do czasu rozstrzygnięcia pytań prejudycjalnych przez TSUE (sprawa C-260/18), uwzględniając w

Zapraszamy do zapoznania się z interesującym uzasadnieniem wyroku z dnia 24 stycznia 2019 roku, sygnatura akt VI C 1043/18, w sprawie dotyczącej SMOGU w Polsce. Przypominamy, że ten korzystny i

Poniżej, na Państwa prośbę, przedstawiamy informacje dotyczące wybranych ważniejszych wyroków i dokumentów, omawianych przez mec. Radosława Górskiego w trakcie konferencji dot. kredytów powiązanych z walutą obcą, która odbyła się dnia

Jesteśmy po pierwszym i zarazem ostatnim przed sądem I instancji posiedzeniem sądowym w sprawie z powództwa pani Grażyny Wolszczak-Sikory przeciwko Skarbowi Państwa, dotyczącym smogu w Polsce.Pozew dotyczy ochrony dóbr osobistych