Nieważność umowy zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. (obecnie BPH). Wyrok sądu z 16 czerwca 2021 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie uznał, że umowa kredytu zawarta z dawnym GE Money Bank S.A. (obecnie BPH S.A.) jest w całości nieważna i na tej podstawie zasądził od banku na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich należnych kwot. To bardzo ważny wyrok, ponieważ dotyczy „specyficznej” umowy, która do tej pory sprawiała trudność wielu sędziom. Czym rożni się … Czytaj dalej Nieważność umowy zawartej z dawnym GE Money Bank S.A. (obecnie BPH). Wyrok sądu z 16 czerwca 2021 roku