Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie dotyczącej kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim

Wyrokiem z dnia 4 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność umowy kredytu „denominowanego” (odnosimy się tutaj do nazwy kredytu) w walucie frank szwajcarski, zawartej z Kredyt Bank S.A. – poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. Jest to zgodnie z naszą wiedzą pierwszy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalający nieważność umowy kredytu powiązanego … Czytaj dalej Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie dotyczącej kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim