Jest pierwszy pozew w sprawie kredytów złotowych zawierających klauzulę minimalnego oprocentowania. Czy to początek nowego rozdziału w sporach konsumentów z bankami?

Stosowanie w umowach kredytów i pożyczek postanowień umownych dotyczących odsetek minimalnych może doprowadzić nie tylko do konieczności zwrotu kredytobiorcom części bezzasadnie pobranych rat odsetkowych, ale również do pozbawienia banków prawa do pobierania jakichkolwiek odsetek oraz do ustalenia nieważności takich umów. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prasowym dotyczącym pozwu, który nasza kancelaria skierowała do sądu … Czytaj dalej Jest pierwszy pozew w sprawie kredytów złotowych zawierających klauzulę minimalnego oprocentowania. Czy to początek nowego rozdziału w sporach konsumentów z bankami?