Jest pierwszy pozew w sprawie kredytów złotowych zawierających klauzulę minimalnego oprocentowania. Czy to początek nowego rozdziału w sporach konsumentów z bankami?

Stosowanie w umowach kredytów i pożyczek postanowień umownych dotyczących odsetek minimalnych może doprowadzić nie tylko do konieczności zwrotu kredytobiorcom części bezzasadnie pobranych rat odsetkowych, ale również do pozbawienia banków prawa do pobierania jakichkolwiek odsetek oraz do ustalenia nieważności takich umów.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prasowym dotyczącym pozwu, który nasza kancelaria skierowała do sądu w Warszawie, a także zagadnienia zgodności z prawem postanowień umownych dotyczących minimalnego oprocentowania.
Takie – w naszym przekonaniu wadliwe – postanowienia są obecne w wielu umowach kredytów i pożyczek złotowych. Postanowienia te działają na szkodę kredytobiorców, co może zapowiadać kolejną falę pozwów konsumentów i poważne kłopoty banków.

Tekst z komentarzem dr Anety Wiewiórowskiej-Domagalskiej, Arkadiusza Szcześniaka (Stop Bankowemu Bezprawiu) i r.pr. Radosława Górskiego. Temat dnia na Prawo.pl:

“Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pierwszy pozew w sprawie kredytów złotowych zawierających tzw. klauzulę progu minimalnego oprocentowania. Chodzi o umowę zawartą z Bankiem Millennium. To może być początek nowego rozdziału w sporach konsumentów z bankami, podobnie jak stało się w przypadku kredytów frankowych”.

https://www.prawo.pl/biznes/klauzule-progu-minimalnego-oprocentowania-w-umowach-kredytowych,501926.html