Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie Raiffeisen Bank International

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 29 września 2020 roku, po rozpoznaniu apelacji pozwanych kredytobiorców, zmienił niekorzystny dla konsumentów wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczący kredytu powiązanego z CHF, na podstawie którego byli oni zobowiązani do zapłaty na rzecz banku kwoty bliskiej 700.000 zł. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że … Czytaj dalej Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie Raiffeisen Bank International