Prawomocny wyrok sądu we Wrocławiu w sprawie Millennium S.A. (dawny Euro Bank). Nieważność umowy kredytu.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 18.09.2020 roku prawomocnie stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym Euro bankiem S.A. (obecnie Millennium S.A.) Sądy obu instancji zasądziły należności dochodzone przez konsumenta pomimo tego że kapitał jego kredytu nie został spłacony. W sprawie tej zastosowano więc tzw. teorię dwóch kondykcji. Postępowanie, jak na … Czytaj dalej Prawomocny wyrok sądu we Wrocławiu w sprawie Millennium S.A. (dawny Euro Bank). Nieważność umowy kredytu.