Prawomocny wyrok sądu we Wrocławiu w sprawie Millennium S.A. (dawny Euro Bank). Nieważność umowy kredytu.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 18.09.2020 roku prawomocnie stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym Euro bankiem S.A. (obecnie Millennium S.A.)

Sądy obu instancji zasądziły należności dochodzone przez konsumenta pomimo tego że kapitał jego kredytu nie został spłacony. W sprawie tej zastosowano więc tzw. teorię dwóch kondykcji.

Postępowanie, jak na warunki sądów w Polsce, toczyło się w ekspresowym tempie – sprawa zakończyła się prawomocnie po około 17 miesiącach od złożenia pozwu do sądu.

Co wydarzyło się w sądzie I instancji?

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu wyrokiem z dnia 5 marca 2020 roku ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF, i na tej podstawie uwzględnił powództwo niemal w całości.
Sąd oddalił powództwo jedynie co do kilkuset złotych, uznał bowiem, że roszczenie konsumenta w niewielkim stopniu uległo przedawnieniu.
Sprawa dotyczyła kredytu indeksowanego do CHF, zawartego z bankiem Euro Bank S.A. (przejętym przez bank Millennium S.A.).

Więcej o tym wyroku tutaj:

Od wyroku sądu I instancji apelację złożył bank Millennium.

Co wydarzyło się w sądzie II instancji?
Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił w całości apelację banku Millennium S.A. od niekorzystnego dla niego wyroku I instancji.
Sądy obu instancji stwierdziły więc zgodnie, że zawarta między stronami umowa jest nieważna.
Istotne jest również i to, że sądy obu instancji uznały zgłoszone w pozwie żądanie zapłaty za uzasadnione, pomimo że kredytobiorca nie spłacił jeszcze kapitału kredytu.

Wyrok jest prawomocny. Bankowi nie przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej od tego wyroku. Bank musi teraz wykonać wyrok.

Sąd Okręgowy potrzebował mniej niż 4 miesięcy na wydanie wyroku (od chwili wpływu apelacji do tego sądu). Sąd Rejonowy potrzebował 11 miesięcy na wydanie wyroku. Sprawa zakończyła się prawomocnie w ekspresowym tempie – po około 17 miesiącach od złożenia pozwu.

Sygnatura akt II Ca 1223/20.