Sąd Apelacyjny we Wrocławiu kolejny raz po stronie konsumenta – Santander Consumer Bank S.A. przegrywa prawomocnie

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 13.10.2020 roku oddalił w całości apelację pozwanego banku w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. i kredytu powiązanego z CHF, przeznaczonego na zakup samochodu osobowego. Sprawa dotyczyła Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Sąd Apelacyjny podobnie jak sąd I instancji, dostrzegł wadliwość zawartej między stronami umowy, i pomimo, że nie podzielił stanowiska strony powodowej … Czytaj dalej Sąd Apelacyjny we Wrocławiu kolejny raz po stronie konsumenta – Santander Consumer Bank S.A. przegrywa prawomocnie