Sąd Apelacyjny we Wrocławiu kolejny raz po stronie konsumenta – Santander Consumer Bank S.A. przegrywa prawomocnie

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 13.10.2020 roku oddalił w całości apelację pozwanego banku w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. i kredytu powiązanego z CHF, przeznaczonego na zakup samochodu osobowego.

Sprawa dotyczyła Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Sąd Apelacyjny podobnie jak sąd I instancji, dostrzegł wadliwość zawartej między stronami umowy, i pomimo, że nie podzielił stanowiska strony powodowej o tym, że umowa jest nieważna (Sąd Apelacyjny w tej sprawie uznał, że po wyeliminowaniu abuzywnych postanowień umownych umowa mogła być wykonana na zasadzie tzw. „odfrankowienia”), to jednak, z uwagi na niewykazanie roszczenia przez pozwaną, Bankowy Tytuł Egzekucyjny został uchylony w całości.

Dla konsumenta taki wyrok oznacza przede wszystkim to, że:
– dalsze prowadzenie egzekucji komorniczej w oparciu o wystawiony przez bank bankowy tytuł egzekucyjny jest niemożliwe – groźba egzekucji komorniczej skierowanej do całego majątku “dłużnika” przestała istnieć;
– świadczenia wyegzekwowane na podstawie takiego tytułu wykonawczego, w związku z jego uchyleniem winny zostać zwrócone „dłużnikowi”;
– dług związany z postępowanie egzekucyjnym (zwykle bardzo wysokie koszty egzekucyjne) również przestaje istnieć, a te koszty które zostały wyegzekwowane pobrane zostały nienależnie i również muszą zostać zwrócone.

W ten sposób kolejny bankowy tytuł egzekucyjny został wyeliminowany. W Polsce w dalszym ciągu toczy się jednak wiele egzekucji komorniczych w oparciu o taki tytuł wykonawczy. Nie wszystkie sądy radzą sobie z tym zagadnieniem – jedna ze spraw kancelarii dotycząca BTE, która powinna była już dawno temu zakończyć się pomyślnie dla kredytobiorcy, toczy się w I instancji od 5 lat i jej końca nie widać. Inne sprawy toczą się na przykład na etapie postępowań przed sądami apelacyjnymi i nie we wszystkich z nich zapadają zgodne z prawem konsumenckim wyroki.

Osoby zainteresowane tematyką bankowych tytułów egzekucyjnych odsyłamy między innymi do udostępnionej publicznie publikacji “Biała Księga Kredytów we frankach w Polsce”, wydanej przez Pro Futuris. W książce tej w rozdziale pod tytułem “Bankowy tytuł egzekucyjny jako wyraz szczególnego uprzywilejowania banków w Polsce” r.pr. Radosław Górski wyjaśnił na czym polega problem z bankowymi tytułami egzekucyjnymi. Okazuje się, że publikacja ta, pochodząca jeszcze z 2015 roku, zachowuje swoją aktualność przynajmniej o tyle, że w Polsce problem egzekucji opartych na bankowych tytułach egzekucyjnych w dalszym ciągu nie został rozwiązany.

Link do publikacji: https://www.profuturis.eu/pliki/biala-ksiega-kredytow-we-frankach.pdf

Pełnomocnikami w tej sprawie byli r.pr. Radosław Górski i adw. Łukasz Felisiak. Sygnatura akt I ACa 464/20.