Sąd we Wrocławiu ustala nieważność umowy kredytu i zasądza na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich wpłat. Przegrywa Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. przegrywa w sprawie z powództwa kredytobiorców. Sąd we Wrocławiu ustala nieważność umowy kredytu i zasądza zwrot wszystkich wpłat