Sąd we Wrocławiu ustala nieważność umowy kredytu i zasądza na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkich wpłat. Przegrywa Santander Bank Polska S.A.

Uzyskaliśmy korzystny dla konsumentów wyrok w sprawie o zapłatę i ustalenie nieważności umowy kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim przeciwko Santander Bank Polska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 15 października 2020 roku ustalił nieważność umowy kredytu w całości, a ponadto zasądził na rzecz kredytobiorców wszystkie wpłaty dokonane na rzecz kredytu.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu na cele mieszkaniowe Ekstralokum, zawartej przez konsumentów z dawnym Kredyt Bankiem S.A.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poparł pogląd powodów, zgodnie z którym po eliminacji klauzul abuzywnych umowa jest nieważna. Zdaniem Sądu nie można zastępować bezskutecznych klauzul niczym innym, czyli – zgodnie z wyrokami TSUE – nie można stosować klauzul generalnych. W ocenie Sądu nie istnieje też w prawie polskim żaden przepis dyspozytywny, który mógłby mieć zastosowanie.

Sąd uznał więc, że luki powstałej po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych nie można niczym zastąpić, a zatem umowa jest nieważna. Zasądzona kwota jest zaś konsekwencją ustalenia nieważności umowy.

Sprawę w imieniu kredytobiorców prowadzi r.pr. Radosław Górski przy aktywnym wsparciu adw. Agnieszki Łozińskiej. Sygnatura akt XII C 809/18.

Jest to już nasz kolejny – trzeci tylko w ciągu ostatniego miesiąca – korzystny dla konsumentów wyrok wydany przez sąd we Wrocławiu. Warto podkreślić, że oba opisane poniżej wyroki są prawomocne.