Zespół kancelarii tworzą specjaliści pracujący w biurach w Warszawie oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego (Szczecin, Świnoujście, Nowogard).

radca prawny Radosław Górski
Reprezentuje przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych w sporach sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.
W obszarze jego zainteresowań leży prawo cywilne, w szczególności prawo konsumenckie. Jest zaangażowany w obsługę istotnych społecznie projektów, o których szerzej napisaliśmy tutaj.
Doprowadził do uzyskania wielu korzystnych wyroków dotyczących postępowań sądowych w sprawach osób poszkodowanych przez parabanki.
Obecnie prowadzi na terenie całego kraju procesy sądowe (w trybie pozwów indywidualnych a także pozwów „hybrydowych”) przeciwko bankom w Polsce, dotyczące między innymi tzw. „kredytów frankowych.” Pracuje wraz z zespołem jego prawników w Warszawie.

radca prawny Oskar Lipiński
Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa instytucji finansowych. Świadczy pomoc prawną również w zakresie prawa procesowego. Reprezentuje klientów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców, w sporach sądowych na terenie całego kraju. Ze szczególną uwagą zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w sporach sądowych dotyczących tzw. “kredytów frankowych”.

adwokat Łukasz Felisiak

Na  co dzień w swojej praktyce zajmuje się tak obsługą podmiotów gospodarczych  jak i klientów indywidualnych w sprawach za zakresu prawa cywilnego i karnego. Szczególny przedmiot zainteresowań stanowią przekształcenia podmiotowe przedsiębiorców w spółki kapitałowe, podziały przedsiębiorstw oraz ich połączenia w formach przewidzianych przepisami prawa handlowego. Zarządza kancelariami w Szczecinie i Świnoujściu (pracując wraz z własnym zepsołem prawników).

radca prawny Dominik Boruta

Dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła ugruntować i poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a także wzbogacić dotychczasowe kwalifikacje o umiejętności menedżerskie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie gospodarczym, rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych, prawie obrotu nieruchomościami oraz w prawie podatkowym. Specjalista z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Zarządza kancelarią w Nowogardzie (pracując wraz z własnym zepsołem prawników).

radca prawny Barbara Sikorska

Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych (spółek, fundacji itp.) i podmiotów publicznych (samorządów, urzędów itp.) między innymi w zakresie: prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa bankowego, prawa oświatowego, prawa handlowego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa karnego. Współpracuje stale z naszą kancelarią w zakresie procesów sądowych prowadzonych w Trójmieście.

asystentka Agata Grygowska
Asystentka mec. Radosława Górskiego, kierowniczka kancelarii, zapewniająca stałe merytoryczne i techniczne wsparcie przy wykonywaniu wszystkich obowiązków oraz przy obsłudze klientów kancelarii. Zdobywa wiedzę, wykształcenie i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego. Zajmuje się nadzorowaniem i koordynowaniem grupowych postępowań sądowych oraz bezpośrednim kontaktem z klientami.