Zespół kancelarii tworzą specjaliści pracujący w biurach w Warszawie oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego (Szczecin, Świnoujście, Nowogard).

Biuro w Warszawie prowadzi:

radca prawny Radosław Górski
Reprezentuje przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych w sporach sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego.
W obszarze jego zainteresowań leży prawo cywilne, w szczególności prawo konsumenckie. Jest zaangażowany w obsługę istotnych społecznie projektów, o których szerzej napisaliśmy tutaj.
Doprowadził do uzyskania wielu korzystnych wyroków dotyczących postępowań sądowych w sprawach osób poszkodowanych przez parabanki.
Obecnie prowadzi na terenie całego kraju procesy sądowe (w trybie pozwów indywidualnych a także pozwów „hybrydowych”) przeciwko bankom w Polsce, dotyczące między innymi tzw. „kredytów frankowych.”

W skład zespołu kancelarii  wchodzą między innymi następujące osoby:

radca prawny Oskar Lipiński
Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa instytucji finansowych. Świadczy pomoc prawną również w zakresie prawa procesowego. Reprezentuje klientów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców, w sporach sądowych na terenie całego kraju. Ze szczególną uwagą zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w sporach sądowych dotyczących tzw. “kredytów frankowych.

asystentka Agata Grygowska
Asystentka mec. Radosława Górskiego zapewniająca mu stałe merytoryczne i techniczne wsparcie przy wykonywaniu wszystkich obowiązków oraz przy obsłudze klientów kancelarii. Zdobywa wiedzę, wykształcenie i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego. Zajmuje się nadzorowaniem i koordynowaniem grupowych postępowań sądowych oraz bezpośrednim kontaktem z klientami.

prawnik Łukasz Ciemięga
Asystent mec. Radosława Górskiego, zajmuje się doradztwem prawnym z zakresu postępowań sądowych dotyczących sporów konsumenckich oraz bieżącą obsługą merytoryczną klientów kancelarii. Zdobywa doświadczenie z zakresu prawa cywilnego.
Absolwent prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

asystentka Anna Jargan
absolwentka Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, mgr bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji, pasjonatka pisarstwa i językoznawstwa polskiego oraz psychologii, m.in. sądowej. Rozwija swoją wiedzę i zainteresowania także w obszarze nauk prawnych, zwłaszcza nauk penalnych i prawa cywilnego. Zapewnia mec. Radosławowi Górskiemu techniczne i merytoryczne wsparcie przy wykonywaniu zadań Kancelarii. Odpowiada za obsługę procesów komunikacyjnych.

prawnik Jolanta Wieliczko
Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych. Przez kilka lat pracowała w jednej z największych kancelarii prawniczych specjalizującej się w głównej mierze windykacją należności. Zajmowała się obsługą spraw na etapie postępowania sądowego (również procedowane w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym), a także na etapie postępowania egzekucyjnego. Ponadto zajmowała sprawami procesowymi kilku wiodących Towarzystw Ubezpieczeniowych, spółki z branży logistyki oraz spółek z branży FMCG. Wciąż zdobywa wiedzę, wykształcenie i doświadczenie w zakresie prawa.

Kancelarią w Szczecinie i Świnoujściu zarządza:

adwokat Łukasz Felisiak

Na  co dzień w swojej praktyce zajmuje się tak obsługą podmiotów gospodarczych  jak i klientów indywidualnych w sprawach za zakresu prawa cywilnego i karnego. Szczególny przedmiot zainteresowań stanowią przekształcenia podmiotowe przedsiębiorców w spółki kapitałowe, podziały przedsiębiorstw oraz ich połączenia w formach przewidzianych przepisami prawa handlowego.

Kancelarią w Nowogardzie zarządza:

radca prawny Dominik Boruta

Dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła ugruntować i poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a także wzbogacić dotychczasowe kwalifikacje o umiejętności menedżerskie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie gospodarczym, rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych, prawie obrotu nieruchomościami oraz w prawie podatkowym. Specjalista z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej.

 

Kancelaria współpracuje z kancelarią radców prawnych BD w Szczecinie (radcaprawny-bd.pl).