Zespół kancelarii tworzą specjaliści pracujący w biurach w Warszawie oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego (Szczecin, Świnoujście, Nowogard). 

radca prawny Radosław Górski
W obszarze jego zainteresowań leży prawo cywilne, w szczególności prawo konsumenckie. Jest zaangażowany w obsługę istotnych społecznie projektów, o których szerzej napisaliśmy tutaj.
Doprowadził do uzyskania wielu korzystnych wyroków dotyczących postępowań sądowych w sprawach osób poszkodowanych przez parabanki.
Obecnie prowadzi na terenie całego kraju procesy sądowe (w trybie pozwów indywidualnych a także pozwów „hybrydowych”) przeciwko bankom w Polsce, dotyczące między innymi tzw. „kredytów frankowych.” Pracuje wraz z zespołem jego prawników w Warszawie.

adwokat Łukasz Felisiak
Na  co dzień w swojej praktyce zajmuje się tak obsługą podmiotów gospodarczych  jak i klientów indywidualnych w sprawach za zakresu prawa cywilnego i karnego. Szczególny przedmiot zainteresowań stanowią przekształcenia podmiotowe przedsiębiorców w spółki kapitałowe, podziały przedsiębiorstw oraz ich połączenia w formach przewidzianych przepisami prawa handlowego. Zarządza kancelariami w Szczecinie i Świnoujściu (pracując wraz z własnym zespołem prawników). Ma coraz większe, bo wynikające z lat współpracy z naszą kancelarią, doświadczenie w zakresie sporów sądowych z bankami.  

radca prawny Dominik Boruta
Dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła ugruntować i poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a także wzbogacić dotychczasowe kwalifikacje o umiejętności menedżerskie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie gospodarczym, rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych, prawie obrotu nieruchomościami oraz w prawie podatkowym. Specjalista z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Zarządza kancelarią w Nowogardzie (pracując wraz z własnym zespołem prawników). 

Adwokat Anna Janiak
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką ukończyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich w Warszawie, a od 2018r. prowadzi własną praktykę w Warszawie. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym oraz postępowaniem cywilnym, a także zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych. Współpracuje z naszą kancelarią w zakresie sporów  sądowych z instytucjami finansowymi (głównie kredyty powiązane z walutą obcą).
 
radca prawny Barbara Sikorska
Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych (spółek, fundacji itp.) i podmiotów publicznych (samorządów, urzędów itp.) między innymi w zakresie: prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa bankowego, prawa oświatowego, prawa handlowego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa karnego. Współpracuje stale z naszą kancelarią w zakresie procesów sądowych prowadzonych w Trójmieście, zwłaszcza w zakresie sporów sądowych z instytucjami finansowymi (głównie kredyty powiązane z walutą obcą).

radca prawny Oskar Lipiński
Jest jednym z pełnomocników procesowych w sprawach prowadzonych przez kancelarię z zakresu ochrony środowiska, które dotyczą między innymi odpowiedzialności skarbu państwa za zanieczyszczenie powietrza w Polsce.

asystentka Agata Grygowska
Asystentka mec. Radosława Górskiego, kierowniczka kancelarii, zapewniająca stałe merytoryczne i techniczne wsparcie przy wykonywaniu wszystkich obowiązków oraz przy obsłudze klientów kancelarii. Zdobywa wiedzę, wykształcenie i doświadczenie w zakresie prawa cywilnego. Zajmuje się nadzorowaniem i koordynowaniem grupowych postępowań sądowych oraz bezpośrednim kontaktem z klientami.