Nasz zespół

Zespół kancelarii tworzą specjaliści (radcowie prawni, adwokaci, aplikanci, pracownicy administracyjni) pracujący pod kierownictwem zawodowych prawników w biurach w Warszawie oraz na terenie województwa zachodniopomorskiego.

1/ Wspólnicy spółki Kancelaria Prawna Radosław Górski i Wspólnicy spółka komandytowa:

radca prawny Radosław Górski
Uprawnienia zawodowe uzyskał w 2010 roku. Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię.
W obszarze jego zainteresowań leży prawo cywilne, a w szczególności prawo konsumenckie.
Od roku 2014 specjalizuje się w procesach sądowych przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym, dotyczących między innymi kredytów i pożyczek powiązanych z frankiem szwajcarskim, a także obligacji i polisolokat. Wcześniej zajmował się zaś głównie reprezentowaniem konsumentów w sporach z parabankami.
Jest pełnomocnikiem w postępowaniach grupowych przeciwko Skarbowi Państwa.
Jest również zaangażowany w obsługę prawną istotnych społecznie projektów, takich jak kampania #pozywamsmog.
Członek stowarzyszenia Forum Prawników Finansowych, organizacji zrzeszającej prawników wyspecjalizowanych w sporach przeciwko instytucjom finansowym.
Uzyskał już wiele szeroko komentowanych w mediach, uznawanych za istotne społecznie i precedensowe wyroków. O niektórych z nich przeczytać można TUTAJ

radca prawny Dominik Boruta
Dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła ugruntować i poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a także wzbogacić dotychczasowe kwalifikacje o umiejętności menedżerskie. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych i prawie gospodarczym, rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych, prawie obrotu nieruchomościami oraz w prawie podatkowym. Specjalista z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej. Zarządza kancelarią w Szczecinie i Nowogardzie (pracując wraz z własnym zespołem prawników).

radca prawny Piotr Pląska
Specjalizuje się w prawie konsumenckim oraz postępowaniach spornych. Jest pełnomocnikiem Kredytobiorców w procesach dotyczących kredytów „frankowych” oraz „złotówkowych”. Współtworzy taktykę procesową w prowadzonych przez Kancelarię postępowaniach, jest autorem precedensowych rozwiązań, które były szeroko komentowane w mediach. Jego celem jest stałe ulepszanie stosowanych rozwiązań, aby zapewnić Klientom Kancelarii pomoc prawną na najwyższym poziomie.

2/ Prawnicy:

adwokat Martyna Balcerowicz-Dejko
Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego oraz prawa ochrony konsumentów. Aktualnie zaangażowana w obsługę prawną konsumentów oraz przedsiębiorców w sporach przeciwko instytucjom finansowym, w zakresie roszczeń z tytułu umów kredytowych powiązanych z walutą obcą, w szczególności w sprawach dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych oraz niedozwolonych postanowień umownych.
Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w polskich, jak i międzynarodowych korporacjach prawniczych, zajmując się obsługą prawną w sektorze bankowym, a także obsługą podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz finansów i bankowości.

aplikant radcowski Paweł Wieremiejuk
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, aktualnie odbywający aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał świadcząc usługi na rzecz innych kancelarii w sporach przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym. Od 2019 r. wspiera pracę kancelarii w zakresie analizy umów kredytów oraz prowadzenia sporów sądowych z instytucjami finansowymi.

adwokat Anna Janiak
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikację adwokacką ukończyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokackich w Warszawie, a od 2018r. prowadzi własną praktykę w Warszawie. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym oraz postępowaniem cywilnym, a także zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych. Współpracuje z naszą kancelarią w zakresie sporów  sądowych z instytucjami finansowymi (głównie kredyty powiązane z walutą obcą).

radca prawny Barbara Sikorska
Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych (spółek, fundacji itp.) i podmiotów publicznych (samorządów, urzędów itp.) między innymi w zakresie: prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa bankowego, prawa oświatowego, prawa handlowego, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa karnego. Współpracuje stale z naszą kancelarią w zakresie procesów sądowych prowadzonych w Trójmieście, zwłaszcza w zakresie sporów sądowych z instytucjami finansowymi (głównie kredyty powiązane z walutą obcą).