Profil kancelarii na Facebook-u:

Aktualności Zobacz więcej

Wyroki

Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących banków od 6 lat. Uzyskaliśmy już około 120 korzystnych wyroków

Uzyskaliśmy już około 120 korzystnych dla kredytobiorców i i pożyczkobiorców wyroków w sprawach dotyczących banków. Bardzo znaczna ich część to wyroki prawomocne. Wśród naszych wyroków są precedensowe, istotne społecznie i szeroko komentowane w mediach orzeczenia sądów dotyczące zarówno banków, jak i na przykład dóbr osobistych czy problemu zanieczyszczonego powietrza.

Zobacz więcej...
Wyroki

Sytuacja „frankowiczów” w Polsce. Społeczne i ekonomiczne skutki zawarcia umów powiązanych z CHF i innymi walutami.

Obecnie w mediach trwa dyskusja na temat ugód przygotowywanych przez banki po to, aby uchronić się przed groźbą szkody, którą ma im w najbliższym czasie wyrządzić uchwała Sądu Najwyższego. W dyskusji tej szczególnie podkreśla się trudną i wciąż pogarszającą się sytuację finansową banków, które muszą borykać się z ciężarem sytuacji kryzysowej wywołanej problemem nieważności umów kredytów powiązanych z walutami obcymi.

Zobacz więcej...
Wyroki

Kłopoty Getin Noble Bank S.A. Czy bankowi grozi upadłość albo przymusowa restrukturyzacja?

Wydarzenia dotyczące Idea Bank S.A. (niezapowiedziana wcześniej przymusowa restrukturyzacja banku połączona z równoczesnym wyłączeniem zobowiązań wobec obligatariuszy GETBACK S.A.) powodują, iż najwyższy czas, aby przedstawić wszystkim zainteresowanym aktualną sytuację finansową innego banku związanego z dr Leszkiem Czarneckim, a mianowicie sytuację banku Getin Noble Bank S.A.

Zobacz więcej...
Wyroki

Pięć korzystnych wyroków w apelacji szczecińskiej dotyczących kredytów “CHF” – z tego aż trzy wyroki prawomocne

Pięć korzystnych wyroków w apelacji szczecińskiej w dniach od 27 do 30 kwietnia 2021 roku w sprawach kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim. Uzyskaliśmy trzy wyroki prawomocne (mBank, Santander Bank Polska i Getin Noble Bank) i dwa wyroki nieprawomocne (Santander Bank Polska i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.). W każdym przypadku sądy stwierdziły nieważność umów kredytów powiązanych z CHF. Nasi klienci otrzymali już pierwsze przelewy dotyczące wyroków prawomocnych.

Zobacz więcej...
Pozew grupowy pracowników ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 o zapłatę dodatku do wynagrodzenia

Pozwy pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w leczenie chorych na COVID-19 o zapłatę dodatku do wynagrodzenia

Przyjęta przez Sejm i Senat oraz podpisana przez Prezydenta 3 listopada 2020 r. ustawa, która gwarantowała wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19 dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia nie była publikowana blisko przez miesiąc. Ustawa została ogłoszona dopiero 29 listopada 2020 r. wraz z jej równoczesną nowelizacją, pozbawiającą znaczną grupę pracowników ochrony zdrowia dodatku do wynagrodzenia...

Zobacz więcej...

Kancelaria od 2014 roku przede wszystkim reprezentuje kredytobiorców w sporach sądowych przeciwko bankom, w szczególności dotyczących tak zwanych „kredytów frankowych” (kredytów powiązanych z walutą obcą). Od lat prowadzimy wiele procesów sądowych na terenie całego kraju. Dzięki doświadczeniu ostatnich 6 lat jesteśmy w stanie świadczyć pomoc prawną z najwyższą starannością w najtrudniejszych procesach z dużymi instytucjami finansowymi, dysponującymi potężnym zapleczem prawnym i nieograniczonymi budżetami.

Nasze biura Zobacz więcej

Warszawa

ul. Karolkowa 28a/6
01-207 Warszawa
nr tel.
+48 22 290 35 75

Szczecin

Al. Wojska Polskiego 55/3
70-476 Szczecin
nr tel.
+ 48 91 5784901
+ 48 91 4337670

Nowogard

ul. 700 lecia 24/5
72-200 Nowogard
nr tel.
+ 48 91 5784901
+48 600071236

Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 16f/3
72-610 Świnoujście
nr tel.
+ 48 91 5784901
+ 48 91 4337670

Chcesz się dowiedzieć więcej
o pozwie grupowym
#pozywamsmog?

Przejdź do pozywamsmog.eu

Chcesz się dowiedzieć więcej
o pozwie grupowym
#zjednoczenikredytobiorcy?

Przejdź do zjednoczenikredytobiorcy.pl