Blog

Prawomocny wyrok sądu we Wrocławiu w sprawie Millennium S.A. (dawny Euro Bank). Nieważność umowy kredytu.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 18.09.2020 roku prawomocnie stwierdził nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym Euro bankiem S.A. (obecnie Millennium S.A.) Sądy obu instancji zasądziły należności dochodzone przez konsumenta pomimo tego że kapitał jego kredytu nie został spłacony. W sprawie tej zastosowano więc tzw. teorię dwóch kondykcji. Postępowanie, jak na Prawomocny wyrok sądu we Wrocławiu w sprawie Millennium S.A. (dawny Euro Bank). Nieważność umowy kredytu.

Zobacz więcej...

Kredyt „Alicja” – precedensowa wygrana kredytobiorcy w sporze z Powszechną Kasą Oszczędności BP S.A.

Po czterech latach trudnego procesu w sierpniu 2020 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie w zasadniczej części uwzględnił powództwo konsumentów przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. ustalając, że zobowiązanie kredytobiorców wobec tego banku wygasło. W konsekwencji wartość naliczonego przez bank zobowiązania kredytobiorców zmniejszyła się z kwoty ponad 220.000 zł do 0 zł. Sprawa sądowa dotyczyła słynnego Kredyt „Alicja” – precedensowa wygrana kredytobiorcy w sporze z Powszechną Kasą Oszczędności BP S.A.

Zobacz więcej...

Jest pierwszy pozew w sprawie kredytów złotowych zawierających klauzulę minimalnego oprocentowania. Czy to początek nowego rozdziału w sporach konsumentów z bankami?

Stosowanie w umowach kredytów i pożyczek postanowień umownych dotyczących odsetek minimalnych może doprowadzić nie tylko do konieczności zwrotu kredytobiorcom części bezzasadnie pobranych rat odsetkowych, ale również do pozbawienia banków prawa do pobierania jakichkolwiek odsetek oraz do ustalenia nieważności takich umów. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem prasowym dotyczącym pozwu, który nasza kancelaria skierowała do sądu Jest pierwszy pozew w sprawie kredytów złotowych zawierających klauzulę minimalnego oprocentowania. Czy to początek nowego rozdziału w sporach konsumentów z bankami?

Zobacz więcej...

Kolejna nasza wygrana w Szczecinie – mBank S.A.

Dobre wiadomości z sądu w Szczecinie – uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim. W Lutym 2020 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność umowy kredytu powiązanej z CHF (dawny Kredyt Bank S.A. – o tym przełomowym wyroku między innymi tutaj), następnie ten sam sąd wstrzymał spłatę umowy kredytu zawartej z Kolejna nasza wygrana w Szczecinie – mBank S.A.

Zobacz więcej...

Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie mBank S.A.

Wyrokiem z 24 czerwca 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację mBank S.A. od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa kredytobiorcy – konsumenta. W ten sposób proces sądowy, który w I instancji rozpoczął się na początku 2017 roku, zakończył się prawomocnie w sposób korzystny dla kredytobiorcy. Umowa kredytu Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie mBank S.A.

Zobacz więcej...

Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących banków od 6 lat. Uzyskaliśmy już około 50 korzystnych wyroków

Sprawami kredytów i pożyczek zajmujemy się od 2014 roku. Wieloletnia praca kancelarii przynosi rezultaty w postaci uzyskania dla naszych klientów korzystnych wyroków. Uzyskaliśmy już około 50 korzystnych dla kredytobiorców i i pożyczkobiorców wyroków w sprawach dotyczących banków. Bardzo znaczna ich część to wyroki prawomocne. Wśród naszych wyroków są precedensowe, istotne społecznie i szeroko komentowane w Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących banków od 6 lat. Uzyskaliśmy już około 50 korzystnych wyroków

Zobacz więcej...

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu kolejny raz po stronie konsumenta – Santander Consumer Bank S.A. przegrywa prawomocnie

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 13.10.2020 roku oddalił w całości apelację pozwanego banku w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. i kredytu powiązanego z CHF, przeznaczonego na zakup samochodu osobowego. Sprawa dotyczyła Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Sąd Apelacyjny podobnie jak sąd I instancji, dostrzegł wadliwość zawartej między stronami umowy, i pomimo, że nie podzielił stanowiska strony powodowej Sąd Apelacyjny we Wrocławiu kolejny raz po stronie konsumenta – Santander Consumer Bank S.A. przegrywa prawomocnie

Zobacz więcej...

Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie Raiffeisen Bank International

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 29 września 2020 roku, po rozpoznaniu apelacji pozwanych kredytobiorców, zmienił niekorzystny dla konsumentów wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczący kredytu powiązanego z CHF, na podstawie którego byli oni zobowiązani do zapłaty na rzecz banku kwoty bliskiej 700.000 zł. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu I instancji w ten sposób, że Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie Raiffeisen Bank International

Zobacz więcej...

Getin Noble Bank S.A. przegrywa prawomocnie w sprawie kredytu powiązanego z CHF

Wyrokiem z 22 września 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od niekorzystnego dla banku wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie z powództwa kredytobiorcy – konsumenta. W ten sposób proces sądowy zakończył się prawomocnie w sposób korzystny dla kredytobiorcy. Umowa kredytu powiązana z kursem CHF została prawomocnie „odfrankowiona” – w Getin Noble Bank S.A. przegrywa prawomocnie w sprawie kredytu powiązanego z CHF

Zobacz więcej...

Prawomocne postanowienie Sądu o wstrzymaniu spłaty kredytu – Getin Noble Bank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie najpierw wydał korzystne dla naszego klienta postanowienie o wstrzymaniu spłaty kredytu, a następnie oddalił zażalenie Getin Noble Bank S.A. na te postanowienie. W ten sposób postanowienie o wstrzymaniu spłaty kredytu do zakończenia procesu sądowego stało się prawomocne. Kredytobiorca może już bez obaw wstrzymać się ze spłatą, bez względu na to ile Prawomocne postanowienie Sądu o wstrzymaniu spłaty kredytu – Getin Noble Bank S.A.

Zobacz więcej...

Getin Noble Bank – Sąd w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu na posiedzeniu niejawnym

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 4 września 2020 roku ustalił, że umowa kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim, zawarta między konsumentami, a Getin Noble Bank S.A., jest nieważna w całości. Wyrok został wydany 4 września 2020 roku na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron i bez zeznań świadków. Oznacza to, że zdaniem Getin Noble Bank – Sąd w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu na posiedzeniu niejawnym

Zobacz więcej...

GetBack S.A. i BPH S.A. – nasi klienci uzyskali zabezpieczenia roszczeń

Dobre wiadomości z sądów w Warszawie i Wrocławiu – uzyskaliśmy postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń naszych klientów w sprawach dotyczących GetBack S.A. i BPH S.A. 1/ w sprawie przeciwko Idea Bank S.A. (dotyczy obligacji GetBack S.A.) – postanowienie zostało wydane przez sąd w Warszawie; 2/ w sprawie przeciwko bankowi BPH S.A. (kredyt powiązany z CHF)  – GetBack S.A. i BPH S.A. – nasi klienci uzyskali zabezpieczenia roszczeń

Zobacz więcej...

Kolejna umowa kredytu nieważna – mBank przegrywa i musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie jego wpłaty (teoria dwóch kondykcji)

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie (SSR Barbara Syta – Latała) zasądził na rzecz kredytobiorcy wszystkie dochodzone przez niego wpłaty i przesłankowo ustalił nieważność umowy kredytu zawartej z BRE Bankiem S.A. (obecnie mBank S.A.). Zdaniem sądu klauzula dotycząca zmiennego oprocentowania jest niejednoznaczna, nieprecyzyjna i pozostawia dowolność oraz dużą dozę uznaniowości. W przypadku wyeliminowania klauzuli Kolejna umowa kredytu nieważna – mBank przegrywa i musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie jego wpłaty (teoria dwóch kondykcji)

Zobacz więcej...

Getin Noble Bank S.A. przegrywa prawomocnie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Dwie umowy kredytu zostały prawomocnie „odfrankowione”. Bank musi zapłacić kredytobiorcom łącznie blisko 180.000 zł dokonanych przez kredytobiorców nadpłat wraz z odsetkami, a także uznać, że wobec prawomocnego wyroku kapitały dwóch umów kredytu, których dotyczył proces sądowy, w świetle tego wyroku zostały zredukowane o około  45 %. Apelację od korzystnego dla kredytobiorców wyroku, na podstawie którego sąd Getin Noble Bank S.A. przegrywa prawomocnie w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.

Zobacz więcej...

Pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa trafił do sądu. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

24 czerwca 2020 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie kredytów i pożyczek objętych ryzykiem walutowym. Więcej na temat tego pozwu między innymi tutaj: https://www.bankowebezprawie.pl/pozew-przeciwko-sp-zlozony/ Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 1/ czego dotyczy pozew grupowy w sprawie kredytów i pożyczek objętych ryzykiem walutowym? 2/ na jakiej Pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa trafił do sądu. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zobacz więcej...

Praktyki banków. Konsekwencje braku odpowiedzi na reklamację/wezwanie do zapłaty

Ze spraw prowadzonych przez zespół kancelarii, jak i z relacji kredytobiorców  wynika, że dość częstą praktyką takich banków jak Getin Noble Bank S.A. kwestionowanie ważności pełnomocnictw załączanych do reklamacji/wezwań do zapłaty. Banki przy odmowie uznania pełnomocnictw powołują się na swoje wewnętrzne i nie mające żadnego znaczenia prawnego reguły (takie jak na przykład narzucany przez bank „obowiązek” Praktyki banków. Konsekwencje braku odpowiedzi na reklamację/wezwanie do zapłaty

Zobacz więcej...

#zostańwdomuizbankrutuj czyli tarcza antykryzysowa w Polsce

#zostańwdomuizbankrutuj czyli tarcza antykryzysowa w Polsce. Znany jest już ostateczny kształt tzw. „tarczy antykryzysowej” w Polsce. O ile niektóre z wprowadzonych rozwiązań należy ocenić pozytywnie, to niestety apele przedsiębiorców oraz poprawki do projektu ustawy zaproponowane przez Senat nie zostały uwzględnione.Wprowadzone procedury są nadmiernie sformalizowane (przez co pomoc nadejdzie z opóźnieniem), wartość zaproponowanego wsparcia jest niewystarczająca, #zostańwdomuizbankrutuj czyli tarcza antykryzysowa w Polsce

Zobacz więcej...

Wspieramy przedsiębiorców i kredytobiorców

Wspieramy przedsiębiorców i kredytobiorców: 1/ udostępniliśmy wszystkim przedsiębiorcom wnioski o odroczenie płatności składek na ZUS wraz z projektami uzasadnień (nie wszyscy bowiem przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia z zapłaty składek w ramach „tarczy antykryzysowej”); ->> https://gorski-radcaprawny.pl/…/ZUS-wniosek-odroczenie_upro… 2/ udostępniliśmy dla wszystkich przedsiębiorców wnioski o odroczenie płatności podatkowych (wraz z projektami uzasadnień), które będą przydatne w zakresie w jakim Wspieramy przedsiębiorców i kredytobiorców

Zobacz więcej...

Warunki udzielania przez banki „wakacji kredytowych” w związku z epidemią SARS-CoV-2

Zebraliśmy dla Państwa informacje o warunkach udzielania przez banki „wakacji kredytowych” w związku z epidemią SARS-CoV-2 według stanu na dzień 26 marca 2020 roku. Opublikowane informacje zawierają odpowiedzi na następujące pytania: 1.Czy aby uzyskać zawieszenie spłaty rat muszę spełniać jakieś warunki?2. Jakie raty mogę zawiesić? Na jaki okres?3.Czy złożenie wniosku o zawieszenie spłaty wiąże się Warunki udzielania przez banki „wakacji kredytowych” w związku z epidemią SARS-CoV-2

Zobacz więcej...

Co zrobić gdy masz problem ze spłatą kredytu? Kryzys gospodarczy w Polsce

Przedstawiamy Państwu zbiór porad dla kredytobiorców i pożyczkobiorców będących stronami umów powiązanych z walutami obcymi (kredyty indeksowane, denominowane w CHF, EURO, USD czy JPY) i mających trudności ze spłatą swoich zobowiązań albo obawy związane z aktualną sytuacją gospodarczą. W ten sposób rozpoczynamy cykl ogólnodostępnych porad prawnych prowadzonych w ramach projektu #POGOTOWIE_PRAWNE. Docierają do nas informacje Co zrobić gdy masz problem ze spłatą kredytu? Kryzys gospodarczy w Polsce

Zobacz więcej...

Wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska – odfrankowienie kredytu denominowanego w CHF

Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 11 marca 2020 roku wydał korzystny dla konsumentów wyrok dotyczący umowy kredytu „denomonowanego” w CHF, zawartej z  Bankiem Ochrony Środowiska S.A. Co zrobił sąd ? 1/ sąd przede wszystkim uznał umowę kredytu „denominowanego” w CHF zawartą z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. za kredyt wyrażony w walucie PLN; 2/ następnie sąd Wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska – odfrankowienie kredytu denominowanego w CHF

Zobacz więcej...

Wygrana w sprawie c/a EURO BANK S.A./Millennium przed sądem we Wrocławiu

Kolejna wygrana kredytobiorcy w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię. Dobre wiadomości dla wszystkich, którzy prowadzą sprawy sądowe przed sądami we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu wyrokiem z dnia 5 marca 2020 roku ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF, i na tej podstawie uwzględnił powództwo kredytobiorców reprezentowanych przez r.pr. Radosława Górskiego Wygrana w sprawie c/a EURO BANK S.A./Millennium przed sądem we Wrocławiu

Zobacz więcej...

Przełomowy wyrok przeciwko M.St. Warszawie i Skarbowi Państwa w sprawie odpowiedzialności za zanieczyszczenie powietrza

17 lutego 2020 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zapadł wyrok z powództwa Pani Katarzyny Ankudowicz przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawie oraz przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie odpowiedzialności miasta i Skarbu Państwa za złą jakość powietrza w Polsce. Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie uwzględnił w całości powództwo przeciwko Warszawie i przeciwko Skarbowi Państwa Przełomowy wyrok przeciwko M.St. Warszawie i Skarbowi Państwa w sprawie odpowiedzialności za zanieczyszczenie powietrza

Zobacz więcej...

Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie dotyczącej kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim

Wyrokiem z dnia 4 lutego 2020 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność umowy kredytu „denominowanego” (odnosimy się tutaj do nazwy kredytu) w walucie frank szwajcarski, zawartej z Kredyt Bank S.A. – poprzednikiem prawnym Santander Bank Polska S.A. Jest to zgodnie z naszą wiedzą pierwszy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalający nieważność umowy kredytu powiązanego Przełomowy wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie dotyczącej kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim

Zobacz więcej...

Uzyskanie przez Kancelarię postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń konsumentów w procesach przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy kredytu powiązanego z walutą obcą z Getin Noble Bankiem (d. Getin Bank, Noble Bank) mają realne szanse na zabezpieczenie roszczeń przysługujących im wobec banku, między innymi poprzez wstrzymanie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu wydania prawomocnego wyroku. Coraz częściej sądy uznają bowiem za uzasadnione wnioski o zabezpieczenie roszczeń o ustalenie nieważności umowy Uzyskanie przez Kancelarię postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń konsumentów w procesach przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Zobacz więcej...

Wypowiedź r.pr. Radosława Górskiego w radiu TOK FM

7 stycznia 2020 roku  mec. Radosław Górski wystąpił w audycji w radiu TOK FM, dotyczącej między innymi wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie państwa Dziubak oraz znaczeniu tych wyroków dla tzw. „frankowiczów”.

Zobacz więcej...

Sprawozdanie z sal sądowych ( Alior Bank, Getin Noble Bank.mBank, pozew grupowy w sprawie SMOGU) oraz życzenia noworoczne

Na koniec roku kilka istotnych (w większości bardzo dobrych) informacji z sal sądowych w sprawach prowadzonych przez zespół kancelarii r.pr. Radosława Górskiego, dotyczących pozwu grupowego oraz banków: Alior Bank S.A., Getin Noble Bank S.A. oraz mBank S.A. 1/ POZEW GRUPOWY Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie powództwa grupowego przeciwko skarbowi państwa, dotyczącego odpowiedzialności państwa za zanieczyszczone powietrze Sprawozdanie z sal sądowych ( Alior Bank, Getin Noble Bank.mBank, pozew grupowy w sprawie SMOGU) oraz życzenia noworoczne

Zobacz więcej...

Wypowiedź r.pr. Radosława Górskiego dla tygodnika Wprost

W artykule prasowym pod tytułem „Państwo pod sąd” (tygodnik Wprost nr 50/2019) zamieszczona została między innymi wypowiedź mec. Radosława Górskiego na temat skuteczności działań sądowych w sprawach przeciwko skarbowi państwa. Link poniżej prowadzi do fragmentu całego artykułu – pełny tekst dostępny jedynie w wersji papierowej/elektronicznej. https://www.wprost.pl/…/panstwo-pod-sad-ostatnia-bron-obywa…

Zobacz więcej...

Informacja o przeprowadzonej interwencji w imieniu konsumentów

Informujemy, że kancelaria zdecydowała się skierować do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skargę o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w Polsce.Skarga dotyczy praktyk dwóch banków: Raiffeisen Bank International AG oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. Czego dotyczy skarga ? Banki, które w zakresie zasad ustalania LIBORU stosowały w swoich umowach kredytów powiązanych z Informacja o przeprowadzonej interwencji w imieniu konsumentów

Zobacz więcej...

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 22.11.2019 roku – tym razem przegrywa Santander Consumer Bank S.A.

Mamy kolejny wyrok w sprawie prowadzonej przez zespół prawników kancelarii. Tym razem przegrywa Santander Consumer Bank S.A. Sąd Okręgowy we Wrocławiu 22.11.2019 roku  wydał korzystny dla konsumenta wyrok dotyczący kredytu na zakup samochodu (kredyt powiązany z CHF)  w sprawie przeciwko Santander Consumer Bank S.A. Sąd uznał za niedozwolone zawarte w umowie klauzule indeksacyjne oraz klauzulę Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 22.11.2019 roku – tym razem przegrywa Santander Consumer Bank S.A.

Zobacz więcej...

Uzasadnienie wyroku z dnia 1.10.2019 roku (dotyczącego Pana Mariusza Szczygła, Pana Tomasza Sadlika oraz Pana Jerzego Stuhra) #pozywamsmog

W dniu 1 października 2019 r., w połączonych sprawach z powództw Pana Mariusza Szczygła, Pana Tomasza Sadlika oraz Pana Jerzego Stuhra, zapadł szeroko komentowany zarówno w Polsce, jak i za granicą, wyrok dotyczący problemu zanieczyszczonego powietrza oraz smogu w Polsce. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w sprawie o sygn. akt II C 661/19 Uzasadnienie wyroku z dnia 1.10.2019 roku (dotyczącego Pana Mariusza Szczygła, Pana Tomasza Sadlika oraz Pana Jerzego Stuhra) #pozywamsmog

Zobacz więcej...

Korzystny dla konsumenta wyrok dotyczący kredytu denominowanego w CHF w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie 8 listopada 2019 roku wydał korzystny dla konsumenta wyrok dotyczący kredytu denominowanego w CHF w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. Sąd wyrokiem po pierwsze ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF jest nieważna w całości, a następnie, w konsekwencji tego ustalenia, zasądził od banku na rzecz konsumenta blisko 200.000 zł Korzystny dla konsumenta wyrok dotyczący kredytu denominowanego w CHF w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A.

Zobacz więcej...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4.11.2019 roku w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. – komentarz pełnomocnika

Dzisiaj, 4 listopada 2019 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację kredytobiorców od niekorzystnego dla nich wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie dotyczącej Deutsche Bank Polska S.A. W sprawie tej r.pr. Radosław Górski wstąpił do sprawy w imieniu konsumentów dopiero na etapie postępowania apelacyjnego, na długo po złożeniu apelacji od niekorzystnego wyroku w I Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4.11.2019 roku w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. – komentarz pełnomocnika

Zobacz więcej...

Lista naszych najważniejszych wyroków – to już około 50 wyroków w sprawach przeciwko bankom

Zaktualizowaliśmy i opisaliśmy najważniejsze wyroki w sprawach prowadzonych przez kancelarię według stanu na 19 maja 2020 roku. To już ponad trzydzieści wyroków z sygnaturami, datami i opisem. Opisaliśmy również pokrótce najważniejsze projekty, w których uczestniczymy. Zainteresowanych zapraszamy do lektury i do regularnych powrotów na naszą stronę. W tym roku lista korzystnych wyroków z pewnością znacząco Lista naszych najważniejszych wyroków – to już około 50 wyroków w sprawach przeciwko bankom

Zobacz więcej...

NOWY ADRES KANCELARII W WARSZAWIE

Informujemy o zmianie adresu kancelarii w Warszawie. Od dnia 1 maja 2019 roku nowym adresem kancelarii w Warszawie jest ul. Karolkowa 28a/6, 01-207 Warszawa. Pozostałe dane kontaktowe oraz adresy oddziałów kancelarii nie ulegają zmianie.

Zobacz więcej...

Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 marca 2019 roku w sprawie prowadzonej przez kancelarię

26 marca 2019 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie „odfrankowił” umowę kredytu powiązanego z CHF, występującą pod nazwą „umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych Multiplan waloryzowany kursem CHF”, której stroną jest obecnie mBank S.A., a ponadto zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich wpłaconych przez niego składek na UNWW. W ten sposób łącznie zasądzono od mBank Korzystny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 marca 2019 roku w sprawie prowadzonej przez kancelarię

Zobacz więcej...

Skarb Państwa zarabia na smogu

Skarb Państwa zarabia na smogu. Aby chronić się przed skutkami smogu w Polsce zmuszeni jesteśmy kupować oczyszczacze powietrza i maski antysmogowe. Skarb Państwa nie tylko nie walczy skutecznie z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce, ale dodatkowo pobiera podatek VAT od każdego takiego zakupu. Można więc powiedzieć, ze Skarb Państw zarabia na smogu – powiedział dzisiaj Lesław Skarb Państwa zarabia na smogu

Zobacz więcej...

Kredyty powiązane z walutą obcą – stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie w jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię

Sąd Apelacyjny, w składzie Roman Dziczek, Katarzyna Polańska-Farion i Dagmara Olczak-Dąbrowska, podczas rozprawy dnia 3.04.2019 roku zawiesił postępowanie sądowe do czasu rozstrzygnięcia pytań prejudycjalnych przez TSUE (sprawa C-260/18), uwzględniając w ten sposób wniosek formalny złożony przez kancelarię.Jest to dla nas o tyle dobra wiadomość, że ponad wszelką wątpliwość z postanowienia Sądu Apelacyjnego wynika, że w Kredyty powiązane z walutą obcą – stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie w jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię

Zobacz więcej...

uzasadnienie wyroku z dnia 24 stycznia 2019 roku, sygnatura akt VI C 1043/18, w sprawie dotyczącej SMOGU w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z interesującym uzasadnieniem wyroku z dnia 24 stycznia 2019 roku, sygnatura akt VI C 1043/18, w sprawie dotyczącej SMOGU w Polsce. Przypominamy, że ten korzystny i przełomowy wyrok zapadł w sprawie Pani Grażyny Wolszczak, ambasadorki akcji #pozywamsmog. Sprawę prowadzą r.pr. Radosław Górski i r.pr. Oskar Lipiński wraz z zespołem kancelarii. A uzasadnienie wyroku z dnia 24 stycznia 2019 roku, sygnatura akt VI C 1043/18, w sprawie dotyczącej SMOGU w Polsce

Zobacz więcej...

Wyroki i najważniejsze dokumenty omawiane podczas konferencji dnia 8 grudnia 2018 roku w Warszawie.

Poniżej, na Państwa prośbę, przedstawiamy informacje dotyczące wybranych ważniejszych wyroków i dokumentów, omawianych przez mec. Radosława Górskiego w trakcie konferencji dot. kredytów powiązanych z walutą obcą, która odbyła się dnia 8 grudnia 2018 roku w Warszawie. I. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej również TSUE) w wyroku z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie Pannon Wyroki i najważniejsze dokumenty omawiane podczas konferencji dnia 8 grudnia 2018 roku w Warszawie.

Zobacz więcej...

#pozywam smog – sprawozdanie z przebiegu postępowania sądowego

Jesteśmy po pierwszym i zarazem ostatnim przed sądem I instancji posiedzeniem sądowym w sprawie z powództwa pani Grażyny Wolszczak-Sikory przeciwko Skarbowi Państwa, dotyczącym smogu w Polsce.Pozew dotyczy ochrony dóbr osobistych i już niezależnie od tego, że ma znaczenie dla samej powódki ma również znaczenie dla każdego z nas. Istnieje bowiem realna szansa na uzyskanie przełomowego #pozywam smog – sprawozdanie z przebiegu postępowania sądowego

Zobacz więcej...

Prawo do korzystania z walorów niezanieczyszczonego powietrza

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z opracowaniem autorstwa prawników kancelarii pod tytułem: „Prawo do korzystania z walorów niezanieczyszczonego powietrza jako prawo osobiste, prawo podmiotowe, dobro osobiste i prawo człowieka”. Opracowanie stanowi przede wszystkim polemikę ze stanowiskiem skarbu państwa oraz z uzasadnieniem wyroku Sądu Rejonowego w Rybniku z dnia 30.05.2018 roku, sygnatura akt II C Prawo do korzystania z walorów niezanieczyszczonego powietrza

Zobacz więcej...

nakazy zapłaty wydane w sprawach kredytów powiązanych z walutą

Podczas gdy niektórzy sędziowie niestety w dalszym ciągu usiłują rozliczać kredyty powiązane z walutą obcą kursem średnim NBP, albo też w ogóle nie dostrzegają żadnych wad w  takich umowach (oddalając powództwa w całości), są również sędziowie którzy już tylko po  lekturze pozwu i po analizie zgłoszonych przez kredytobiorców roszczeń wyliczonych  w oparciu o założenie bezskuteczności nakazy zapłaty wydane w sprawach kredytów powiązanych z walutą

Zobacz więcej...

oferta pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Górskiego w Warszawie zatrudni prawników będących radcami prawnymi, bądź  aplikantami radcowskimi (zapotrzebowanie na dzień 3.09.2018 roku – trzy stanowiska). Miejscem pracy będzie przede wszystkim Warszawa, a także sądy okręgowe na terenie całego kraju. Kancelaria bierze udział w skomplikowanych, trudnych i ważnych społecznie projektach. Z tego względu szczególnie zależy nam na rozwijaniu w oferta pracy

Zobacz więcej...

Rażąco zaniżone odszkodowania za zatrucia w Caffe Nero

Do Kancelarii zgłosiły się kolejne osoby poszkodowane przez Green Caffe Nero.Kancelaria złożyła już w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury. Obecnie przygotowywane są kolejne wezwania do zapłaty na rzecz poszkodowanych klientów. Do sądu skierowano również pierwszy pozew w tej sprawie – skierowany nie przeciwko ubezpieczycielowi, a bezpośrednio przeciwko sprawcy. Green Caffe Nero Rażąco zaniżone odszkodowania za zatrucia w Caffe Nero

Zobacz więcej...

projekty nowelizacji prawa chroniącego konsumentów – relacja ze spotkania z Panem Ministrem Pawłem Muchą

Poniżej relacja z istotnego dla wszystkich kredytobiorców spotkania z Panem Ministrem Pawłem Muchą oraz innymi osobami z Kancelarii Prezydenta, w sprawie projektów nowelizacji przepisów dotyczących banków i kredytobiorców. W spotkaniu tym wziął udział r.pr. Radosław Górski, zapewniając przedstawicielom Stowarzyszenia wsparcie merytoryczne. Obecnie kancelaria wspiera Stowarzyszenie w przygotowaniu projektów ustaw, które wprowadzą korzystne dla kredytobiorców zmiany projekty nowelizacji prawa chroniącego konsumentów – relacja ze spotkania z Panem Ministrem Pawłem Muchą

Zobacz więcej...

salmonella w Green Cafe Nero – komunikat w sprawie działań kancelarii

Informujemy, że Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Górskiego w dniu dzisiejszym złożyła do Prokuratury w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z głośną w ostatnich tygodniach sprawą zatruć bakteriami salmonelli w lokalach popularnej sieci kawiarni Green Caffe Nero, na szkodę ponad 100 osób. Kancelaria wystosowała także pierwsze przedprocesowe wezwanie do zapłaty w imieniu poszkodowanego salmonella w Green Cafe Nero – komunikat w sprawie działań kancelarii

Zobacz więcej...

„procesem w smog”

W 22 wydaniu tygodnika „Wprost” opublikowano artykuł dotyczący między innymi kampanii #pozywamsmog. Artykuł zawiera również wypowiedzi mec. Radosława Górskiego na ten temat. Link do artykułu tutaj:https://www.wprost.pl/tygodnik/10127656/Procesem-w-smog.html Do kampanii dołączył Profesor Jerzy Stuhr, który w przygotowywanym przez kancelarię pozwie domagać się będzie wyłącznie zasądzenia niewielkiej kwoty pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia Unicorn (jest to stowarzyszenie zajmujące się „procesem w smog”

Zobacz więcej...

Kampania #pozywamsmog nabiera tempa

Kolejne osoby publiczne złożyły w sądach pozwy dotyczące „smogu”. Poza p. Katarzyną Ankudowicz i p. Tomaszem Sadlikiem do akcji #pozywamsmog dołączyli: p. Zofia Czerwińska (aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna), p. Grażyna Wolszczak-Sikora (aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna), p. Lesław Żurek (aktor teatralny, filmowy i telewizyjny), p. Mariusz Szczygieł (dziennikarz, reportażysta, pisarz, laureat Europejskiej Nagrody Książkowej)

Zobacz więcej...

Kto odpowie za smog ?

Państwo nakłada na nas tak wiele różnych podatków, że niekiedy – w celu podkreślenia absurdalności niektórych opodatkowań – spotykamy się z humorystycznym określeniem, że brakuje jeszcze podatku od powietrza. Tymczasem za powietrze też płacimy – w dodatku walutą o wiele cenniejszą niż złotówki. Płacimy za nie naszym zdrowiem, a nawet życiem – z czego chyba nie wszyscy zdają sobie sprawę.

Zobacz więcej...

Komunikat w sprawie Getin Noble Bank S.A.

Komunikat publikujemy za zgodą i na polecenie zawiadamiających. Kancelaria skierowała do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.Zawiadomienia dotyczą umów kredytów indeksowanych do CHF, zawartych z dawnym Getin Bank S.A. (obecnie Getin Noble Bank S.A.), które zawierają zapisy o tym, iż tabele kursów CHF ustalane są na podstawie Komunikat w sprawie Getin Noble Bank S.A.

Zobacz więcej...

Nowi prawnicy w kancelarii

Kancelaria poszerzyła  zespół o nowych prawników zajmujących się prawem konsumenckim oraz sporami przeciwko bankom. Do kancelarii w Warszawie dołączyły następujące osoby:   aplikantka radcowska Kamila Korzeniewska Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2017 r. jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie o nr wpisu APL-WA-160209. Doświadczenie Nowi prawnicy w kancelarii

Zobacz więcej...

Sprawozdanie z działań Kancelarii dot. sporów sądowych przeciwko bankom

Szanowni Państwo W odpowiedzi na kierowane od nas zapytania na temat działań podejmowanych przez Kancelarię w sprawach związanych z procesami przeciwko bankom oraz zapytania dotyczące postępów i sukcesów w sprawach dotyczących kredytów przedstawiamy zwięzłe sprawozdanie z działań kancelarii i efektów tych działań. Na naszą prośbę Pan dr Stanisław Jan Adamczyk, sporządził bardzo istotne opracowanie dotyczące Sprawozdanie z działań Kancelarii dot. sporów sądowych przeciwko bankom

Zobacz więcej...

Bank Ochrony Środowiska S.A. – informacje dla osób zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych udziałem w grupie przeciwko bankowi: Bank Ochrony Środowiska są łącznie 4 osoby. Obecnie tylko jedna osoba (1/OS/2016) posiada kompletne dokumenty i jest zakwalifikowana do grupy. Aktualnie czekamy na Bank Ochrony Środowiska S.A. – informacje dla osób zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Zobacz więcej...

Euro Bank – informacje dla zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie roboczym podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty.   Stwierdzamy, że Euro Bank – informacje dla zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Zobacz więcej...

Getin Noble Bank – informacje dla zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie roboczym podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty. Stwierdzamy, że na Getin Noble Bank – informacje dla zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Zobacz więcej...

BPH SA – Informacje dla osób zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie roboczym podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty. Stwierdzamy, że na BPH SA – Informacje dla osób zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Zobacz więcej...

mBank – Informacje dla osób zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie roboczym podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty. Stwierdzamy, że na mBank – Informacje dla osób zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Zobacz więcej...

PKO BP S.A. – Informacje dla zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Szanowni Państwo Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty. Stwierdzamy, że na chwilę PKO BP S.A. – Informacje dla zainteresowanych „pozwami hybrydowymi”

Zobacz więcej...

Getin Noble Bank SA – zmiany w Regulaminie oraz Tabeli Opłat i Prowizji

Szanowni Państwo W odpowiedzi na liczne prośby o interwencję i przygotowanie reklamacji dotyczącej dokonanej przez Getin Noble Bank SA zmiany w Regulaminie oraz w Tabeli Opłat i Prowizji, udostępniamy wzór reklamacji wraz z pouczeniem. Reklamacje nie zawierają pogłębionej analizy prawnej zagadnienia, jednak powinny skłonić Rzecznika Finansowego do podjęcia interwencji, zwłaszcza, jeżeli zaczną do niego docierać Getin Noble Bank SA – zmiany w Regulaminie oraz Tabeli Opłat i Prowizji

Zobacz więcej...

Pozwy przeciwko bankom – informacje dla zainteresowanych

Szanowni Państwo poniżej umieszczamy informacje na temat ustaleń pomiędzy kancelarią, a Stowarzyszeniem Stop Bankowemu Bezprawiu, dotyczących postępowań sądowych przeciwko bankom (pozwy, których przedmiotem są kredyty indeksowane  i denominowane do CHF). Tekst został pierwotnie umieszczony na stronach internetowych należących do stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Jako, że tekst ten zawiera wiele cennych i przydatnych informacji zdecydowaliśmy się, Pozwy przeciwko bankom – informacje dla zainteresowanych

Zobacz więcej...

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 roku

W dniu 8 września 2016 roku Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną pozwanej mBank S.A. w sprawie o sygnaturze akt II CSK 750/15, w której pełnomocnikiem powódki jest mec. Radosław Górski. Kancelaria wstrzymuje się ze szczegółowym omówieniem tego korzystnego dla frankowiczów wyroku do czasu otrzymania jego pisemnego uzasadnienia. Nie mniej już teraz można powiedzieć, iż wyrok wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 roku

Zobacz więcej...

Komunikat dla osób, które zleciły Kancelarii prowadzenie spraw sądowych c/a Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o.

Bez względu na opublicznione informacje na temat aresztowania zarządu spółki Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, informujemy Państwa, iż Kancelaria w dalszym ciągu podejmuje działania prawne w celu windykacji należności. W razie ewentualnego stwierdzenia całkowitej bezskuteczności toczących się postępowań egzekucyjnych Kancelaria podejmie zaś odpowiednie kroki prawne, zmierzające do zabezpieczenia Komunikat dla osób, które zleciły Kancelarii prowadzenie spraw sądowych c/a Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o.

Zobacz więcej...

Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. i inne parabanki – rady dla przyszłych pożyczkobiorców

W związku z ostatnimi nagłośnionymi medialnie wydarzeniami dotyczącymi Pozyczki Gotówkowej (parabanku, udzielającego pożyczek, przeciwko któremu moja kancelaria oraz współpracujący ze mną prawnicy prowadzą procesy sądowe) i spodziewanymi trudnościami w egzekucji należności, a także wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom ze strony osób, które mają zamiar zawrzeć umowę pożyczki z parabankiem, przedstawiam Państwu kilka ważnych rad, które mam Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. i inne parabanki – rady dla przyszłych pożyczkobiorców

Zobacz więcej...

Informacje na temat sporów sądowych z bankami, dotyczących kredytów denominowanych w walutach obcych

W związku z obserwowanym przez nas bardzo dużym zainteresowaniem przebiegiem prowadzonych przez kancelarię radcy prawnego Radosława Górskiego procesów przeciwko bankom, dotyczącym kredytów denominowanych w walutach obcych oraz kierowanych do nas zapytań o przebieg tych procesów, treść wyroków oraz poglądy prawników ma temat interesujących Państwa zagadnień, poniżej przedstawiamy zbiór informacji medialnych, zawierających odpowiedzi na większość nurtujących Informacje na temat sporów sądowych z bankami, dotyczących kredytów denominowanych w walutach obcych

Zobacz więcej...
>