Nowa oferta obsługi procesu frankowego – niewielka opłata wstępna + prowizja

Zmieniamy zasady gry. Dla wybranych Klientów Kancelaria wprowadza nową ofertę obsługi prawnej procesu „frankowego” – honorarium w dużej mierze opierać się będzie o prowizję zależną od wyniku sprawy*

Nie musisz wybierać między powierzeniem swojej najważniejszej sprawy pośrednikowi, a zleceniem sprawy doświadczonej i drogiej kancelarii, która z góry pobiera od Ciebie pieniądze za prowadzenie sprawy sądowej.

Gwarantujemy, że będą reprezentowali Cię prawnicy Kancelarii Prawnej Radosław Górscy i Wspólnicy. Sprawy „frankowe” prowadzimy już od 2014 roku, mamy już ponad 800 wygranych spraw z bankami.

To my reprezentujemy konsumenta w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w sprawie o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. W sprawie tej zapadł już wyrok – Trybunał orzekł, że bankom poza zwrotem kapitału kredytu i odsetkami od wezwania do zapłaty nic więcej się nie należy.

U nas od początku znasz wynagrodzenie Kancelarii i zasady współpracy. 

Nie będzie żadnych ukrytych kosztów, a sama umowa jasno opisuje  jakie czynności podejmiemy w Twoim imieniu. 

Jeżeli przegrasz sprawę sądową nie zapłacisz prowizji.

W wielu sprawach doprowadziliśmy do nieważności umowy kredytu i do wstrzymania dalszej jego spłaty w trakcie postępowania sądowego. Twoja umowa może być następna.

Obecnie zdecydowana większość wszystkich kredytobiorców „frankowych” wygrywa swoje sprawy w sądzie. Sądy masowo stwierdzają nieważność umów kredytów i pożyczek powiązanych z walutami obcymi. Procesy sądowe są czasochłonne i kosztowne. Z tego powodu nie każdego konsumenta stać na pokrycie takich wydatków.

Z drugiej strony wielu kredytobiorców obawia się zlecać sprawy spółkom pracującym wyłącznie lub głównie w oparciu o prowizję. Dlaczego? Spółki zachowują się jak pośrednicy i zlecają wykonanie obsługi prawnej wybranej przez siebie kancelarii. Taka kancelaria działa na zlecenie spółki, a nie klienta. Klient najczęściej  nie ma żadnego wpływu na przebieg realizacji zlecenia, ani na wybór prawnika. W takiej sytuacji nie jest wykluczonym, że spółka przy wyborze prawnika kierować się będzie jedynie kryterium jego ceny i na tej podstawie wybierze osobę niedoświadczoną, nieposiadająca zespołu prawników przez to „tańszą”.

Niestety, w wielu przypadkach już sam model umowy zlecenia zawartego między spółką, a konsumentem budzi wątpliwości. Pozornie korzystne oferty, sprzedawane często jako oferty „darmowego” prowadzenia sprawy sądowej, okazują się nieprzejrzyste i bardzo kosztowne. Odrębną sprawą jest ewentualne bankructwo spółki nie posiadającej żadnego ubezpieczenia. Takie przypadki już miały miejsce.

Kancelaria wprowadziła nową ofertę obsługi prawnej procesu „frankowego” dla wybranych klientów.

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy sądowej, aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego wyniesie:

–        5.000 zł brutto za obie instancje (w przypadku dużo bardziej skomplikowanych spraw spowodowanych na przykład rozwodem kredytobiorców i sporem między kredytobiorcami albo śmiercią jednego z kredytobiorców czy działalnością gospodarczą w kredytowanej nieruchomości ryczałt może być nieznacznie wyższy)

–        oraz określona w umówię prowizja, która będzie należna Kancelarii w przypadku uzyskania korzystnego wyroku lub zawarcia ugody z bankiem.

Nie ma żadnych ukrytych kosztów.

A co daje Korzystny wyrok w sądzie? Nieważność umowy kredytu oznacza, że strony nieważnej umowy kredytu muszą sobie po prostu zwrócić to co otrzymały. W wielu przypadkach oznaczać to będzie, że po rozliczeniu wzajemnych wpłat dług kredytobiorcy wyniesie 0 zł. Może również zdarzyć się tak, że po unieważnieniu umowy to bank staje się dłużnikiem kredytobiorcy. Nie ma umowy kredytu, wpisu w BIKu ani hipoteki.

Obecnie więc nasi Klienci mają do wyboru następujące oferty obsługi prawnej:

–         nową – opartą w znacznej mierze o prowizję, która podlega zapłacie wyłącznie w razie uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia*

–         dotychczasową – opartą przede wszystkim o wynagrodzenie ryczałtowe, które jest niezależne od wyniku sprawy.

* Oferta skierowana jest do wybranych kredytobiorców – w celu ustalenia, czy dana umowa kwalifikuje się do oferty obsługi prawnej opartej w przeważającej części o prowizję, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią i do wypełnienia przesłanej przez nas ankiety. Nie wszystkie  banki i nie wszystkie sprawy przyjmiemy do obsługi prawnej w ramach wynagrodzenia opartego przede wszystkim na prowizji.