Mamy 50 nowych wyroków w sprawach kredytów powiązanych z walutami obcymi

W ostatnich tygodniach skoncentrowaliśmy się na restrukturyzacji Getin Noble Banku oraz na toczącej się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE sprawie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu, w której kancelaria reprezentuje konsumenta, Pana Arkadiusza Szcześciaka.

Z tego powodu nie informowaliśmy o kolejnych uzyskanych w prowadzonych przez nas sprawach wyrokach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi.

W tym czasie uzyskaliśmy jednak około 50 korzystnych wyroków. Znaczna część spośród tych wyroków to wyroki prawomocne.

Zaczynamy nadrabianie zaległości od informacji o wybranych, nie opisywanych jeszcze wyrokach nieprawomocnych dotyczących kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim.

Poniżej krótki opis 24 wyroków w przeważającej części stwierdzających nieważność umowy kredytu.

Wyroki z sądów w Warszawie, Szczecinie, Łodzi i Gdańsku

Przegrane BPH, mBank, Credit Agricole, Bank Millennium,Raiffeisen Bank International, PKO BP, Getin Noble Bank, Alior Bank,  BNP Paribas Deutsche Bank Polska.

Obliczona przez nas średnia korzyść klientów z uzyskania opisanych niżej korzystnych wyroków to ponad 250.000 zł dla każdej umowy kredytu. Opisane 24 wyroków dotyczy łącznie 25 umów. 

Łącznie więc zobowiązania klientów wobec banków, dotyczące tylko tych 24 wyroków, zmniejszyły się o co najmniej 6.250.000 zł.

Mamy już znacznie ponad 500 korzystnych dla konsumentów wyroków w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi. Większość z nich opisaliśmy za naszej stronie internetowej: https://gorski-radcaprawny.pl/wyroki/

Dane dotyczące wyroków:

 • Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 09.09.2022 r., sygn. akt XII C 628/20.
  Przegrana BPH S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty.
 • Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 12 września 2022 r., sygn. akt III C 445/21.
  Przegrana Credit Agricole Bank Polska S.A.
  Sąd ustalił nieważność aneksu do umowy kredytu.
 • Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 14.09.2022 r., sygn. akt III C 698/22.
  Przegrana Bank Millennium S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami (ale dopiero za okres po wydaniu wyroku)
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.09.2022 r., sygn. akt XXVIII C 2974/21.
  Przegrana mBank S.A.
  Sąd ustalił nieważność 2 umów kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.09.2022 r., sygn. akt XXVIII C 7105/21
  Przegrana Raiffeisen Bank Int. AG SA
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.09.2022, sygn. akt II C 575/20
  Przegrana PKO BP S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.09.2022 r., sygn. akt XXVIII C 7537/21Przegrana mBank S.A.Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.09.2022 roku, sygn. akt I C 614/21
 • Przegrana mBank S.A.Sąd „odfrankowił umowę kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.09.2022 r., sygn. akt XXVIII C 5971/21
  Przegrana Getin Noble Bank S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.09.2022 r., sygn. akt IV C 1071/19
  Przegrana Bank Millennium Spółce Akcyjnej
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od złożenia oświadczenia o akceptacji skutków nieważności
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 07.10.2022 r., sygn. akt I C 1489/21
  Przegrana mBank S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 07.10.2022 r., sygn. akt I C 1594/20
  Przegrana Alior Bank S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.10.2022 r. sygn. akt XXVIII C 10032/21
  Przegrana mBank S.A.Sąd ustalił nieważność umowy kredytu
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.10.2022, sygn. akt XXVIII C 17544/21
  Przegrana Deutsche Bank Polska S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.10.2022, sygn. akt XXV C 795/18
  Przegrana Getin Noble Bank S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami.
 • Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 6.10.2022 r., sygn. akt III C 1623/20
  Przegrana mBank S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 14.10.2022 r., sygn. akt I C 1842/20
  Przegrana mBank S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 14.10.2022 r., sygn. akt IV C 827/19
  Przegrana Raiffeisen Bank International AG
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 17.10.2022 r., sygn. akt I C 509/20
  Przegrana BPH S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 18192/2
  Przegrana BNP Paribas BP S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.10.2022 r. sygn. akt XXVIII C 3925/21
  Przegrana Bank Millennium S.A. 
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 10032/21
  Przegrana mBank S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.10.2022, sygn. akt XXVIII C 2740/21
  Przegrana Bank BPH S.A. 
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu
 • Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 20.10.2022 r., sygn. akt I C 1029/22
  Przegrana BPH S.A.
  Sąd ustalił nieważność umowy kredytu i zasądził na rzecz kredytobiorcy należności dochodzone pozwem wraz z odsetkami od wezwania do zapłaty