Mamy 6 nowych korzystnych wyroków przeciwko bankom. 5 umów zostało uznanych za nieważne w całości, 1 umowa kredytu została „odfrankowiona”

Co daje kredytobiorcom nieważność umowy kredytu?

W sprawach, w których umowy zostały uznane za nieważne kredytobiorcy po uprawomocnieniu wyroków nie będą musieli już spłacać kredytów. Do zwrotu na rzecz banku pozostanie jedynie kwota stanowiąca różnicę między kwotą kredytu wypłaconego w PLN, a sumą wszystkich wpłat kredytobiorcy na rzecz kredytu (często z takiego rozliczenia wynika, że to bank jest dłużnikiem kredytobiorcy).

Co daje kredytobiorcom „odfrankowienie” umowy kredytu?

Z umowy kredytu wyeliminowane zostaje powiązanie wysokości raty i kapitału kredytu z kursem waluty obcej. W ten sposób kredyt staje się w sensie ekonomicznym kredytem w PLN, ale oprocentowanym tak jak w umowie (LIBOR + marża, a więc oprocentowanie znacznie bardziej korzystne niż dla dostępnych na rynku kredytów w PLN).

Tym razem przegrywają:

  • Raiffeisen Bank International (x2)
  • BNP Paribas Bank Polska SA (x1)
  • Getin Noble Bank SA
  • mBank SA (x1)
  • Bank Handlowy w Warszawie SA (x1)

Raiffeisen Bank International – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 kwietnia 2022 r., XXVIII C 349/21, SSO Agnieszka Kossowska (przesłankowe stwierdzenie nieważności dwóch umów EFG Eurobank, zasądzenie dochodzonych kwot)

Raiffeisen Bank International – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 kwietnia 2022 r., XXVIII C 18200/21, SSO Piotr Bednarczyk (wyrok uzupełniający, zasądzenie dochodzonej pozwem kwoty po wcześniejszym ustaleniu nieważności umowy)

Getin Noble Bank SA – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 kwietnia 2022 r., XXVIII C 4071/21, SSO Piotr Bednarczyk (ustalenie nieważności umowy Getin Bank, zasądzenie dochodzonych kwot)

BNP Paribas Bank Polska SA – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 kwietnia 2022 r., XXVIII C 4826/21, SSO Aleksandra Orzechowska (ustalenie nieważności umowy banku BGŻ, zasądzenie dochodzonych kwot)

mBank SA – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 21 lutego 2022 r., VI C 1539/19, SSR Olga Sielczak-Prządka (odfrankowienie umowy mBank, zasądzenie dochodzonej kwoty)

Bank Handlowy w Warszawie SA – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 7 kwietnia 2022 r., VI C 2168/19, SSR Agnieszka Onichimowska (przesłankowa nieważność umowy Banku Handlowego, zasądzenie dochodzonej kwoty)

Mamy już ponad 300 wygranych w sprawach przeciwko bankom. Niektóre z naszych wyroków opisaliśmy tutaj:https://gorski-radcaprawny.pl/wyroki/