NOWY ADRES KANCELARII W WARSZAWIE

Informujemy o zmianie adresu kancelarii w Warszawie. Od dnia 1 maja 2019 roku nowym adresem kancelarii w Warszawie jest ul. Karolkowa 28a/6, 01-207 Warszawa.

Pozostałe dane kontaktowe oraz adresy oddziałów kancelarii nie ulegają zmianie.