Przełomowy wyrok przeciwko M.St. Warszawie i Skarbowi Państwa w sprawie odpowiedzialności za zanieczyszczenie powietrza

17 lutego 2020 roku przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zapadł wyrok z powództwa Pani Katarzyny Ankudowicz przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawie oraz przeciwko Skarbowi Państwa w sprawie odpowiedzialności miasta i Skarbu Państwa za złą jakość powietrza w Polsce.
Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie uwzględnił w całości powództwo przeciwko Warszawie i przeciwko Skarbowi Państwa i zasądził od pozwanych rzecz Fundacji Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa kwotę 10.000  zł (powódka nie domagała się zasądzenia świadczeń na swoją rzecz a tylko na rzecz wskazanego hospicjum).
 

Już sam fakt, że zdaniem sądu za zły stan powietrza w Polsce i naruszenie dóbr osobistych powódki odpowiada Skarb Państwa świadczy o tym, że zapadły dzisiaj wyrok z pewnością ma duże znaczenie społeczne dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony środowiska w Polsce.
Tym razem jednak sąd uwzględnił jednak również powództwo przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawie wskazując, że Miasto Stołeczne Warszawa odpowiada za zły stan powietrza na terenie miasta i może zostać rozliczone ze skuteczności swoich działań w tym zakresie. Z tego względu zapadły dzisiaj przed sądem wyrok ma znaczenie precedensowe i z pewnością jest pierwszym takim wyrokiem w Polsce.
 
Zdaniem Sądu zarówno Skarb Państwa jak i M.St. Warszawa z powodu zaniechań oraz z powodu nieskutecznych działań naruszyły dobra osobiste powódki, które sąd określił jako prawo do prywatności oraz prawo do ochrony życia prywatnego.
Sąd powołał się na zeznania świadków (zgłoszonych przez pozwanych), z których takie zaniechania wynikają.
I rzeczywiście  świadkowie pozwanych w naszym przekonaniu w istocie pogrążyli pozwanych, ponieważ zeznając zgodnie z prawdą potwierdzili zasadność twierdzeń strony powodowej. Zeznania jednego z nich opisywaliśmy tutaj
Po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia opublikujemy nasz komentarz do tego wyroku.
Jest to najprawdopodobniej już ostatni w I instancji wyrok w ramach akcji #pozywamsmog. 
Wyrok został wydany przez SSR Renatę Jabłońską.
Sprawę prowadzi zespół prawników kancelarii pod kierownictwem r.pr. Radosława Górskiego.