Uzyskaliśmy 18 nowych wyroków stwierdzających nieważność kredytów „frankowych”.

Przedstawiamy Państwu informacje o kolejnych 18 naszych wyrokach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi. W każdej sprawie sądy stwierdziły nieważność umów.

Tym razem przegrywają:

  • mBank (x8)
  • Getin Noble Bank (x3)
  • Bank Millennium (x1)
  • Raiffeisen Bank International (x1)
  • PKO BP (x4)
  • BOŚ Bank (x1)


Wyroki pochodzą z sądów w Szczecinie i Warszawie.

Co daje „frankowiczom” nieważność umowy kredytu?

Konsekwencją nieważności umowy kredytu jest to, bank może jedynie odzyskać od konsumenta kapitał wypłaconego w PLN kredytu pomniejszony o sumę wpłat kredytobiorcy na rzecz banku – o żadnym wynagrodzeniu na rzecz banków nie może być mowy.

Takie zasady rozliczenia nieważnej umowy potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w prowadzonej przez nas sprawie o sygnaturze C-520/21.

Oznacza to, że sumą korzyści konsumentów wynikającą z nieważności opisanych 18 wyroków jest kwota znacznie ponad 4.500.00 zł (kredytobiorcy, którzy wygrali sprawę sądową zmniejszyli swój dług wobec banku średnio o ponad 250.000 zł)

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą obsługi prawnej procesów frankowych.

NASZE WYROKI:

Przegrane mBank S.A. (x8)
Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, I C 493/17, z dnia 19 maja 2023 r.(wyrok wydany w sprawie „hybrydowej” – dotyczący pięciu odrębnych umów kredytów i różnych kredytobiorców w sprawach połączonych na nasz wniosek do wspólnego rozpoznania – 5 wyroków w jednej sprawie sądowej)
Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 8611/21, z dnia 19 maja 2023 r.
Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, XXVIII C 5778/22, z dnia 26 maja 2023 r.
Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, III C 3400/20, z dnia 30 maja 2023 r.

Przegrane PKO BP (x4):
Prawomocny wyrok SA w Szczecinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 251/23, z dnia 24 maja 2023 r.
Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 1442/20, z dnia 19 maja 2023 r.
Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, III Wydział Cywilny, sygn. akt III C 1860/17, z dnia 19 maja 2023 r.
Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie XXVIII C 6433/22, z dnia 29 maja 2023 r.,

Jedna przegrana Banku Millennium:
Nieprawomocny wyrok SO w Szczecinie, sygn. akt I C 1107/21, z dnia 29 maja 2023 r.

Przegrane Getin Noble Bank (x3)
Nieprawomocny wyrok SO w Szczecinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1057/22, z dnia 19 maja 2023 r.
Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 19936/22, z dnia 25.05.2023 r.
Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, sygn.akt XXVIII C 16517/22, z dnia 31 maja 2023 r.

Jedna przegrana Raiffeisen Bank International AG S.A.:
Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, IV C 888/19, z dnia 19 maja 2023 r.

Jedna przegrana BOŚ Bank S.A.:
Nieprawomocny wyrok SO w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, XXIV C 1116/20, z dnia 24 maja 2023 r.