Bank Ochrony Środowiska S.A. – informacje dla osób zainteresowanych “pozwami hybrydowymi”

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy.

Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych udziałem w grupie przeciwko bankowi: Bank Ochrony Środowiska są łącznie 4 osoby.

Obecnie tylko jedna osoba (1/OS/2016) posiada kompletne dokumenty i jest zakwalifikowana do grupy.

Aktualnie czekamy na skompletowanie dokumentów w celu dołączenia do grupy następujących osób:
– 4/OS/2016
– 2/OS/2016

Czekamy na potwierdzenie udziału oraz skompletowanie dokumentów od kolejnych osób w celu dołączenia do grupy przez następującą osobę: – 3/OS/2016

Wyżej wymienione osoby zostały poinformowane o wymogach zakwalifikowania się do grupy (w tym również o potrzebnych dokumentach). Czekamy na potwierdzenie udziału oraz dosłanie potrzebnych dokumentów od osób, które jeszcze

tego nie zrobiły.


O zmianach w statusie tworzenia grupy zostaną Państwo powiadomieni.

Ponadto informujemy, że w ostatnim czasie zgłosiło się do nas dużo nowych osób zainteresowanych pozwem przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska – osoby te jeszcze jednak nie podjęły decyzji.

W celu ostatecznego zakwalifikowania do grupy zainteresowani muszą, poza przedstawieniem umowy z załącznikami i aneksami (już to Państwo w większości zrobili, nie mniej nadal jeszcze stwierdzamy braki) przedstawić również historię

spłaty kredytu. Jeżeli jeszcze do tej pory nie uzyskali Państwo takich pisemnych informacji, to należy w tej sprawie niezwłocznie wystąpić do banku – wzór wniosku znajduje się tutaj (strona gorski-radcaprawny.pl, zakładka kredyty CHF).

W jaki sposób ostatecznie przystąpić do grupy i doprowadzić do podpisania umowy oraz do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego?

Do grupy zakwalifikują się osoby, które przekażą co najmniej wskazane wyżej brakujące dokumenty (w tym przedstawiające historię spłaty kredytu). Przedstawią pisemne odpowiedzi na zadane wcześniej pytania (opisane wyżej) oraz złożą

oświadczenie o przystąpieniu do określonej przez siebie grupy, a także pisemnie/mailowo odpowiedzą na przedstawione niżej pytania:

W jaki sposób chcą Państwo ustalić zasady rozliczeń: do rozliczeń może dojść jednorazowo, ewentualnie w ratach. W razie gdyby zdecydowali się Państwo na płatność ratalną to proszę w sposób jasny określić się jakie raty i w jakich

terminach będą płacone. Kancelaria ustosunkuje się do propozycji i albo je zaakceptuje, albo zaproponuje ich zmianę.

Kancelaria oczekuje jasnej deklaracji (odpowiedź „”tak”, „zrozumiałem”, „akceptuję” albo inna równoważna) z której wynika, że przystępujący do grupy:

– rozumieją, iż przy zawieraniu umowy należy uiścić poza zaliczką na honorarium również opłatę sądową (1000 zł);

– zapoznali się z wszystkimi umieszczonymi na stronie informacjami na temat przebiegu procesu sądowego i wszystkich kosztów;

– rozumieją i akceptują zasady i zobowiązania wynikające z przystąpienia do grupy (opisane w niniejszym piśmie oraz na stronie internetowej gorski-radcaprawny.pl.

– wiedzą ile wynosi honorarium za obsługę sprawy.

W momencie, w którym osoby, które złożyły deklarację przystąpienia do grupy i spełniły wszystkie opisane wyżej warunki utworzą daną grupę grupa zostanie zamknięta – decydować będzie kolejność, w jakiej poszczególne osoby zdołają

spełnić wszystkie opisane wyżej warunki. Po utworzeniu grupy rozpoczynamy proces tworzenia kolejnej, według tych samych reguł.

Chcemy ustalić jasne i sprawiedliwe dla wszystkich zasady, w związku z czym nie rezerwujemy dla nikogo miejsca w grupie do czasu aż dana osoba nie spełni wszystkich opisanych wyżej warunków przystąpienia do grupy. Zależy nam

bowiem, aby w możliwe najszybszym terminie skierować kolejne sprawy do sądu.

Informujemy że udział w grupie musi opierać się na pewnym kompromisie, polegającym na tym, że członek grupy nie może jednostronnie zmieniać pozwu/strategii procesowej ani wpływać na treść pozwu. Wysłuchamy z uwagą wszystkich

Państwa sugestii, jednak to my podejmiemy decyzję na temat argumentacji, zarzutów, sposobu sformułowania żądania oraz strategii procesowej.

Prowadzimy obecnie kilkadziesiąt procesów sądowych przeciwko bankom, każdego tygodnia wysyłamy nowe pozwy i w związku z tym mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw tego rodzaju. Śledzimy ponadto z uwagą orzecznictwo.

Jeżeli nie akceptują Państwo takich zasad, to możemy zaproponować jedynie pozew w trybie indywidualnym. Jeżeli oczekują Państwo skierowania sprawy natychmiast (w ciągu tygodnia/dwóch), to tutaj również jedyną dostępną dla

Państwa drogą jest powództwo indywidualne.

Nie będziemy ponawiać pytań do Państwa, ani też ponawiać próśb o uzyskanie dokumentów.

Planujemy zorganizować w kancelarii spotkanie robocze przed skierowaniem sprawy do sądu, na którym omówimy treść pozwu i strategie procesową. Umożliwimy również udział w spotkaniu osobom spoza Szczecina, nie mogącym pojawić się na spotkaniu za pomocą telekonferencji.

Wszystkie dane na temat honorarium w poszczególnych wariantach orz przebiegu spraw znajdują się na naszej stronie internetowej (gorski-radcaprawny.pl zakładka aktualności i zakładka kredyty w CHF).

Podsumowując:

Osoba, która:

– określi się co do tego, do jakiej grupy chce przystąpić;

– odpowie na wszystkie postawione pytania (pytania zostały zadane w pierwszym raporcie oraz w niniejszym piśmie – wystarczy więc odpowiedzieć na pytania z dwóch maili, co zajmie Państwu nie więcej niż 5-10 minut)

– zgromadzi co najmniej podstawowe dokumenty takie jak umowa, aneksy (jeśli były zawierane) i zaświadczenie o spłacie kredytu

staje się członkiem grupy. W tym momencie przystępujemy do podpisania umowy zlecenia i pełnomocnictwa, a następnie do zredagowania pozwu (czas na przygotowanie pozwu to 30 dni, od chwili podpisania umowy i pełnomocnictwa).

Kancelaria w każdym kolejnym tygodniu wysyła nowe pozwy do sądu. Jesteśmy gotowi do pracy i czekamy na to, aż będziemy mogli podpisać umowy i zabrać się do pracy merytorycznej. Inicjatywa leży więc wyłącznie po Państwa stronie –

to od Zainteresowanych zależy kiedy zdobędą wymagane dokumenty oraz kiedy udzielą odpowiedzi na kilka prostych pytań.