#pozywam smog – sprawozdanie z przebiegu postępowania sądowego

Jesteśmy po pierwszym i zarazem ostatnim przed sądem I instancji posiedzeniem sądowym w sprawie z powództwa pani Grażyny Wolszczak-Sikory przeciwko Skarbowi Państwa, dotyczącym smogu w Polsce.
Pozew dotyczy ochrony dóbr osobistych i już niezależnie od tego, że ma znaczenie dla samej powódki ma również znaczenie dla każdego z nas. Istnieje bowiem realna szansa na uzyskanie przełomowego wyroku. Nawet jednak w razie niepomyślnego rozstrzygnięcia w sprawie tej zostanie złożona apelacja. Jeżeli i apelacja nie da pozytywnego rezultatu, to sprawa trafi przed Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Wyrok zostanie ogłoszony już wkrótce – dnia 24 stycznia 2019 roku, o godzinie 8.50 (Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia).