17 wygranych w sprawach kredytów „frankowych”

Przedstawiamy Państwu informacje o kolejnych 17 naszych wyrokach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi.
W każdej sprawie sądy stwierdziły nieważność umów. Wyroki są nieprawomocne.

Tym razem przegrywają:
– Getin Noble Bank (x1)
– Bank Millennium (x3)
– Raiffeisen Bank International (x4)
– PKO BP (x3)
– Santander Bank Polska (x2)
– mBank (x3)
– BPH (x1)

Co daje „frankowiczom” nieważność umowy kredytu?

Konsekwencją nieważności umowy kredytu jest to, bank może jedynie odzyskać od konsumenta kapitał wypłaconego w PLN kredytu pomniejszony o sumę wpłat kredytobiorcy na rzecz banku – o żadnym wynagrodzeniu na rzecz banków nie może być mowy.

Takie zasady rozliczenia nieważnej umowy kredytu potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE w prowadzonej przez nas sprawie o sygnaturze C-520/21.

Oznacza to, że sumą korzyści konsumentów wynikającą z nieważności opisanych 17 wyroków jest kwota ponad pięciu milionów złotych (kredytobiorcy, którzy wygrali sprawę sądową tym razem zmniejszyli swój dług wobec banku średnio o około 300.000 zł)

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje o wyrokach:

Przegrane mBank S.A. (x3):

– wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 626/21 z dnia 6 lipca 2023 r.
– wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1100/18 z dnia 28 lipca 2023 r.
– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 965/21 z dnia 10.08.2023 r.

Przegrana BPH S.A.:


– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, z dnia 22.06.2023 r., sygn. akt XXVIII C 16987/22

Przegrane PKO BP (x3):

– wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, sygn. akt II C 209/21 z dnia 26.06.2023 r.
– wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1836/22 z dnia 5 lipca 2023 r.
– wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 806/22 z dnia 26 lipca 2023 r.

Przegrane Banku Millennium (x3):– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.06.2023 r., sygn. akt XXVIII C 14983/22
– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 18827/22 z dnia 30.06.2023 r.
– wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1125/18 z dnia 12 lipca 2023

Przegrana Getin Noble Bank:

– wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 1188/20 z dnia 7 lipca 2023 r.

Przegrane Raiffeisen Bank International AG S.A. (x4):

– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt XXV C 2668/18 z dnia 29.06.2023 r.
– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, sygn. akt XXIV C 2973/20 z dnia 28 czerwca 2023 r.
– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 2674/18 z dnia 29 czerwca 2023 r.
– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 9168/21 z dnia 20 lipca 2023 r.

Przegrane Santander Bank Polska S.A. (x2):

– wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt XXVIII C 6460/21 z dnia 12 lipca 2023 r.
– wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, sygn. akt I C 3027/22 z dnia 28.07.2023 r.