24 wygrane w listopadzie 2021 roku. Aż pięć wyroków prawomocnych

Listopad 2021 r. był jednym z lepszych miesięcy pod względem liczby prawomocnych i nieprawomocnych wyroków w prowadzonych przez kancelarię sprawach. 

W tym jednym tylko miesiącu udało się nam uzyskać 5 prawomocnych wyroków korzystnych dla kredytobiorców oraz 19 korzystnych nieprawomocnych wyroków.

Wyroki prawomocne (w każdej z tych spraw sądy stwierdzały nieważność umów kredytów)

1. mBank S.A. – wyrok SA w Warszawie z 29.11.2021 r., I ACa 196/20

2. Santander Consumer Bank S.A. – wyrok SA w Szczecinie z 22.11.2021 r., I ACa 404/21

3. Bank Ochrony Środowiska S.A. – wyrok SA w Warszawie z 19.11.2021r., VI ACa 603/20

4. mBank S.A. – wyrok SA w Warszawie z 17.11.2021 r., I ACa 7/20

5. Getin Noble Bank S.A. – wyrok SA w Warszawie z 16.11.2021 r., VI ACa 165/21

Wyroki nieprawomocne (W przypadku 18 z tych wyroków sądy w sentencji wyroku albo w uzasadnieniu stwierdzały nieważność umowy kredytu lub pożyczki, a w jednym przypadku nastąpiło „odfrankowienie” umowy)

1. mBank S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 30.11.2021 r., I C 285/19

2. mBank S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 30.11.2021 r., I C 4567/21

3. mBank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30.11.2021 r., XXVIII C 1429/21

4. BNP Paribas Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30.11.2021 r., I C 2754/20

5. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.11.2021 r., XXIV C 455/17

6. Bank BPH S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 25.11.2021 r., I C 530/17

7. Bank BPH S.A. – drugi wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 25.11.2021 r. (nie możemy podać danych dot. sygnatury)

8. mBank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 25.11.2021 r., I C 1262/18

9. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.11.2021 r., III C 1665/19

10. Santander Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 24.11.2021 r., I C 843/21

11. Santander Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 19.11.2021 r., I C 591/18

12. Bank BPH S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 18.11.2021 r., I C 1262/18

13. mBank S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 17.11.2021 r., VI C 2397/19

14. Santander Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 02.11.2021 r., I C 437/21

15. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 09.11.2021 r., III C 1454/19

16. BNP Paribas Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 09.11.2021 r., XXV C 882/18

17. Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z 09.11.2021 r. (nie możemy podać danych dot. sygnatury)

18. mBank S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z 04.11.2021 r., VI C 881/21

19. BNP Paribas Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z 03.11.2021 r., II C 1214/20

W listopadzie 2021 r. korzystne dla kredytobiorców wyroki uzyskiwaliśmy średnio częściej niż jeden w każdym dniu roboczym.

Jedna przegrana w listopadzie 2021

W listopadzie 2021 r. w jednej z prowadzonych przez kancelarię spraw zapadł nieprawomocny i niekorzystny dla kredytobiorców wyrok – umowa banku BPH S.A. została rozliczona kursem średnim NBP. W tej sprawie będziemy mieli możliwość wniesienia apelacji od niekorzystnego dla kredytobiorców wyroku. W tej sprawie złożymy apelację i zrobimy wszystko aby doprowadzić do uzyskania korzystnego prawomocnego wyroku.