Prawomocna wygrana kredytobiorcy z mBank S.A. Wyrok z 25.10.2021 roku

25 października 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie.

Prawomocny wyrok zapadł po 24 miesiącach od dnia złożenia pozwu do sądu.

Sąd Okręgowy w Warszawie, podobnie jak sąd I instancji, nie podzielił zarzutu nieważności umów powiązanych z CHF, których dotyczył proces sądowy. Sądy obu instancji uznały natomiast, że w związku z tym, że umowy zawierają bezskuteczne wobec kredytobiorcy-konsumenta klauzule przeliczeniowe, podlegają tzw. „odfrankowieniu”.

Co oznacza odfrankowienie kredytu?

Odfrankowienie” umowy oznacza wyeliminowanie z umowy wszystkich postanowień wiążących kapitał kredytu i wysokość raty z kursem CHF (klauzule indeksacyjne). W sensie ekonomicznym umowa jest traktowana jako kredyt w PLN oprocentowany tak jak w umowie. Oznacza to, że w takiej sytuacji kredytobiorca ma wobec banku wierzytelność obliczoną jako różnica między rzeczywiście pobranymi ratami kredytu, a ratami, które byłyby należne po wyeliminowaniu z umowy klauzul indeksacyjnych. Powstała nadpłata podlegająca zwrotowi na rzecz kredytobiorcy.Przede wszystkim jednak w przypadku „odfrankowienia” umowy zmniejsza się saldo kredytu pozostałe do zapłaty w PLN. W wielu przypadkach kapitał kredytu pozostały do zapłaty w PLN zmniejszyłby się nawet o połowę w stosunku do aktualnego zadłużenia naliczonego przez bank.

Przede wszystkim jednak w przypadku „odfrankowienia” umowy zmniejsza się saldo kredytu pozostałe do zapłaty w PLN. W wielu przypadkach kapitał kredytu pozostały do zapłaty w PLN zmniejszyłby się nawet o połowę w stosunku do aktualnego zadłużenia naliczonego przez bank.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 października 2021 r., sygn. akt V Ca 651/21, SSO Magdalena Majewska.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski oraz radca prawny Piotr Pląska wspierani przez zespół prawników kancelarii.