Bezpieczne wstrzymanie spłaty kredytów do czasu zakończenia postępowań sądowych. W jaki sposób uzyskać prawo do wstrzymania spłaty kredytu bez ryzyka wypowiedzenia umowy?

Mamy kolejne 3 prawomocne postanowienia o wstrzymaniu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych. Dzięki uzyskaniu zabezpieczenia kredytobiorcy mogą bezpiecznie wstrzymać spłatę rat kapitałowo-odsetkowych.

Dwa z postanowień zostały wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, a jedno przez Sąd Okręgowy w Koszalinie. Podobnych prawomocnych rozstrzygnięć uzyskaliśmy wcześniej już znacznie więcej.

Regularnie uzyskujemy nieprawomocne postanowienia o zabezpieczeniu. Ma to jednak małe znaczenie, ponieważ dopiero prawomocne postanowienia dają kredytobiorcy prawo do bezpiecznego wstrzymania spłaty. Z tego powodu nie publikujemy już informacji o takich nieprawomocnych postanowieniach.

Dlaczego nie należy podejmować decyzji o zaprzestaniu spłaty na podstawie nieprawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie spłat?

Co prawda postanowienie o zabezpieczeniu jest natychmiast wykonalne, ale może zostać i z reguły zostanie zaskarżone przez bank. Nie jest więc rozsądnym, aby przestać spłacać kredyt do czasu, aż nie uzyskamy informacji, że prawo do wstrzymania spłaty kredytu wynika z prawomocnego postanowienia.

Kto ma szanse na uzyskanie postanowienia o wstrzymaniu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych?

Szanse na uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie mają ci spośród kredytobiorców, którzy uprawdopodobnią istnienie roszczenia w stosunku do banku, a mianowicie konsumencki charakter umowy kredytu oraz fakt, że zastosowane we wzorcu umownym klauzule przeliczeniowe pozwalają na dowolne kształtowanie kursów kupna/sprzedaży waluty obcej, z którą kredyt jest powiązany, a ponadto uprawdopodobnią istnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.

Należy podkreślić, że zdecydowanie większe szanse na uzyskanie postanowienia o wstrzymaniu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych mają ci spośród kredytobiorców, którzy spłacili już kapitał kredytu wypłaconego w PLN.

Zapraszam do zapoznania się z artykułem na temat postanowień o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie spłat rat kredytu, w którym omówiłem na czym polega uprawdopodobnienie przesłanek udzielenia zabezpieczenia:

https://www.prawo.pl/biznes/o-zawieszenie-platnosci-rat-chetnie-wnioskuja-frankowicze,510195.html

Nie we wszystkich sądach można uzyskać postanowienia o wstrzymaniu spłat. 

Z mojego doświadczenia wynika, że na chwilę obecną takie postanowienia wydawane są najczęściej w Sądzie Okręgowym w Warszawie (ale trzeba podkreślić, że nie wszyscy sędziowie w tym sądzie udzielają zabezpieczeń). Innym sądem, w którym bez trudu można uzyskać prawomocne postanowienie o wstrzymaniu spłat kredytu, jest na przykład Sąd Okręgowy w Koszalinie.

Z kolei w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, czy też we Wrocławiu uzyskanie prawomocnego postanowienia o wstrzymaniu spłat jest mało prawdopodobne – takie postanowienia wydaje tam zaledwie kilku sędziów i trzeba mieć dużo szczęścia, aby na etapie rozpoznania zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia trafić akurat na sędziów uwzględniających wnioski o zabezpieczenie. Jednostkowe przypadki uzyskania takich postanowień w tych sądach nie świadczą więc o zmianie podejścia sędziów i mogą być mylące. Oznaczają bowiem jedynie, że kredytobiorca miał po prostu szczęście w losowaniu sędziego.

Ile kosztuje złożenie wniosku o wstrzymanie spłaty kredytu?

Jeżeli taki wniosek składamy wraz z pozwem, to nie wiąże się z żadną opłatą. Jeżeli wniosek składany jest w trakcie postępowania sądowego, to opłata sądowa wynosi 100 zł.