GetBack S.A. i BPH S.A. – nasi klienci uzyskali zabezpieczenia roszczeń

Dobre wiadomości z sądów w Warszawie i Wrocławiu – uzyskaliśmy postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń naszych klientów w sprawach dotyczących GetBack S.A. i BPH S.A.

1/ w sprawie przeciwko Idea Bank S.A. (dotyczy obligacji GetBack S.A.) – postanowienie zostało wydane przez sąd w Warszawie;

2/ w sprawie przeciwko bankowi BPH S.A. (kredyt powiązany z CHF)  – postanowienie zostało wydane przez sąd we Wrocławiu.

Wydane postanowienia zapowiadają korzystne rozstrzygnięcia w obu opisanych sprawach sądowych. Sądy uznały bowiem roszczenia naszych klientów za uprawdopodobnione.