Getin Noble Bank – informacje dla zainteresowanych “pozwami hybrydowymi”

Szanowni Państwo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dotychczasowych naszych ustaleń z Zainteresowanymi. Każdy z Zainteresowanych został poinformowany o przypisanej do jego sprawy sygnaturze sprawy. W niniejszym raporcie roboczym podsumowującym stan zaawansowania prac nad tzw. pozwami hybrydowymi posługiwać się więc będziemy wyłącznie sygnaturami. Raporty zostały również rozesłane do każdej osoby która przesłała do nas dokumenty.

Stwierdzamy, że na chwilę obecną zainteresowanych udziałem w grupie przeciwko bankowi Getin Noble Bank są łącznie 4 osoby.

-1/G/2016
-2/G/2016
-3/G/2016
-4/G/2016
Z czego następujące 2 osoby potwierdziły zgłoszenie:
-1/G/2016
-2/G/2016

Na chwilę obecną 1 osoba zainteresowana o sygnaturze: 1/G/2016 potwierdziła pisemnie decyzje o chęci skierowania pozwu do głównej siedziby Banku w grupie 5 lub 10 osobowej.
Czekamy na odpowiedzi pozostałych osób zainteresowanych.

Jeżeli wszyscy zainteresowani zdecydują się na udział w grupie 5 osobowej, kierowanej do sądu w Warszawie, to jest realna szansa że wkrótce zdołamy skompletować pełen skład grupy. Rekomendujemy więc przystąpienie do grupy 5 osobowej.

W celu ostatecznego zakwalifikowania do grupy zainteresowani muszą, poza przedstawieniem umowy z załącznikami i aneksami (już to Państwo w większości zrobili, nie mniej nadal jeszcze stwierdzamy braki) przedstawić również historię spłaty kredytu. Jeżeli jeszcze do tej pory nie uzyskali Państwo takich pisemnych informacji, to należy w tej sprawie niezwłocznie wystąpić do banku – wzór wniosku znajduje się tutaj (strona gorski-radcaprawny.pl, zakładka kredyty CHF)

Wśród zainteresowanych przystąpieniem do pozwu:

1/ kredytobiorca o sygnaturze akt 1/G/2016
1.brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu (link do wniosku znajduje się powyżej);
2.proszę o podanie nr telefonu.

2/ kredytobiorca o sygnaturze akt 2/G/2016
1.Aktualnie brak zaświadczenia o historii spłaty kredytu(link do wniosku znajduje się powyżej);
2.Brak pisemnej odpowiedzi na pytania postawione w raporcie.

3 kredytobiorca o sygnaturze akt 3/G/2016
1.Aktualnie brak potwierdzenia udziału.

4 kredytobiorca o sygnaturze akt 4/G/2016
1.Aktualnie brak pisemnego potwierdzenia udziału.
W jaki sposób ostatecznie przystąpić do grupy i doprowadzić do podpisania umowy oraz do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego?

Do grupy zakwalifikują się osoby, które przekażą co najmniej wskazane wyżej brakujące dokumenty (w tym przedstawiające historię spłaty kredytu). Przedstawią pisemne odpowiedzi na zadane wcześniej pytania (opisane wyżej) oraz złożą oświadczenie o przystąpieniu do określonej przez siebie grupy, a także pisemnie/mailowo odpowiedzą na przedstawione niżej pytania:
1/ W jaki sposób chcą Państwo ustalić zasady rozliczeń? – do rozliczeń może dojść jednorazowo, ewentualnie w ratach. W razie gdyby zdecydowali się Państwo na płatność ratalną to proszę w sposób jasny określić się jakie raty i w jakich terminach będą płacone. Kancelaria ustosunkuje się do propozycji i albo je zaakceptuje, albo zaproponuje ich zmianę.

2/ do jak licznej grupy chcą Państwo przystąpić? Czy akceptują Państwo skierowanie pozwu do Warszawy? W obecnym stanie zgłoszeń rekomendujemy wybór grupy 5 osobowej i pozew w Warszawie.

Kancelaria oczekuje ponadto jasnej deklaracji (odpowiedź „”tak”, „zrozumiałem”, „akceptuję” albo inna równoważna) z której wynika, że przystępujący do grupy:
– rozumieją, iż przy zawieraniu umowy należy uiścić poza zaliczką na honorarium również opłatę sądową (1000 zł);
– zapoznali się z wszystkimi umieszczonymi na stronie informacjami na temat przebiegu procesu sądowego i wszystkich kosztów;
– rozumieją i akceptują zasady i zobowiązania wynikające z przystąpienia do grupy (opisane w niniejszym piśmie oraz na stronie internetowej gorski-radcaprawny.pl;
– wiedzą ile wynosi honorarium za obsługę sprawy przypominamy że dla grupy 5 osobowej honorarium wynosi 7000 zł brutto od osoby.

W momencie, w którym osoby, które złożyły deklarację przystąpienia do grupy i spełniły wszystkie opisane wyżej warunki utworzą daną grupę grupa zostanie zamknięta.

Informujemy że udział w grupie musi opierać się na pewnym kompromisie, polegającym na tym, że członek grupy nie może jednostronnie zmieniać pozwu/strategii procesowej ani wpływać na treść pozwu. Wysłuchamy z uwagą wszystkich Państwa sugestii, jednak to my podejmiemy decyzję na temat argumentacji, zarzutów, sposobu sformułowania żądania oraz strategii procesowej.
Prowadzimy obecnie kilkadziesiąt procesów sądowych przeciwko bankom, każdego tygodnia wysyłamy nowe pozwy i w związku z tym mamy doświadczenie w prowadzeniu spraw tego rodzaju. Śledzimy ponadto z uwagą orzecznictwo.
Jeżeli nie akceptują Państwo takich zasad, to możemy zaproponować jedynie pozew w trybie indywidualnym. Jeżeli oczekują Państwo skierowania sprawy natychmiast (w ciągu tygodnia/dwóch), to tutaj również jedyną dostępną dla Państwa drogą jest powództwo indywidualne.
Nie będziemy ponawiać pytań do Państwa, ani też ponawiać próśb o uzyskanie dokumentów.

Planujemy zorganizować w kancelarii spotkanie robocze przed skierowaniem sprawy do sądu, na którym omówimy treść pozwu i strategie procesową. Umożliwimy również udział w spotkaniu osobom spoza Szczecina, nie mogącym pojawić się na spotkaniu za pomocą telekonferencji.

Dane na temat honorarium w poszczególnych wariantach orz przebiegu spraw znajdują się na naszej stronie internetowej (gorski-radcaprawny.pl zakładka aktualności i zakładka kredyty w CHF).

Podsumowując:

Osoba, która:
– określi się co do tego, do jakiej grupy chce przystąpić;
– odpowie na wszystkie postawione pytania (pytania zostały zadane w pierwszym raporcie oraz w niniejszym piśmie – wystarczy więc odpowiedzieć na pytania z dwóch maili, co zajmie Państwu nie więcej niż 5-10 minut);
– zgromadzi co najmniej podstawowe dokumenty takie jak umowa, aneksy (jeśli były zawierane) i zaświadczenie o spłacie kredytu;
staje się członkiem grupy. Po zebraniu wymaganej ilości członków grupy przystępujemy do podpisania umowy zlecenia i pełnomocnictwa, a następnie do zredagowania pozwu (czas na przygotowanie pozwu to 30 dni, od chwili podpisania umowy i pełnomocnictwa).

Kancelaria w każdym kolejnym tygodniu wysyła nowe pozwy do sądu. Jesteśmy gotowi do pracy i czekamy na to, aż będziemy mogli podpisać umowy i zabrać się do pracy merytorycznej. Inicjatywa leży więc wyłącznie po Państwa stronie – to od Zainteresowanych zależy kiedy zdobędą wymagane dokumenty oraz kiedy udzielą odpowiedzi na kilka prostych pytań.