Getin Noble Bank – Sąd w Warszawie ustalił nieważność umowy kredytu na posiedzeniu niejawnym

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 4 września 2020 roku ustalił, że umowa kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim, zawarta między konsumentami, a Getin Noble Bank S.A., jest nieważna w całości.

Wyrok został wydany 4 września 2020 roku na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron i bez zeznań świadków. Oznacza to, że zdaniem sądu umowa musi być nieważna ze względu na jej treść, a okoliczności jej zawarcia nie mają dla sądu żadnego znaczenia.

Sprawę prowadzi r.pr. Radosław Górski