Kampania #pozywamsmog nabiera tempa

Kolejne osoby publiczne złożyły w sądach  pozwy dotyczące „smogu”.

Poza p. Katarzyną Ankudowicz i p. Tomaszem Sadlikiem do akcji #pozywamsmog dołączyli:

– p. Zofia Czerwińska (aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna)

– p. Grażyna Wolszczak-Sikora (aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna)

– p. Lesław Żurek (aktor teatralny, filmowy i telewizyjny)

– p. Mariusz Szczygieł (dziennikarz, reportażysta, pisarz, laureat Europejskiej Nagrody Książkowej)

Wszystkie te osoby w pozwach domagają się zasądzenia niewielkich kwot pieniężnych wyłącznie na wskazane w pozwach cele społeczne – są to głównie hospicja, a także Stowarzyszenie Unicorn.

Pełnomocnikami wymienionych osób są r.pr. Radosław Górski i r.pr. Oskar Lipiński.

Kampania antysmogowa nabiera tempa. Poza osobami zainteresowanymi wytoczeniem procesów sadowych zgłosza się do nas wiele innych osób z różnych środowisk, z różnego rodzaju wsparciem, które zostanie wykorzystane przez ambasadorów kampanii.

Dotychczasowe kampanie informacyjne nie dawały większego rezultatu – kończyło się na niewiążących deklaracjach i obietnicach. Mimo przeznaczania ogromnych sum na poprawę jakości powietrza działania nie były skuteczne. Wciąż jeszcze władze mogą jednak zrewidować swoje metody i w sposób należyty wydawać pieniądze na ten cel.

Znaczna część społeczeństwa nie postrzega zanieczyszczenia powietrza jako problemu mającego realne przełożenie na nasze życie i zdrowie. Nie odczuwając natychmiastowych, negatywnych skutków zdrowotnych, wiele osób pozostaje obojętnych wobec tego problemu. Jednak badania naukowe i medyczne potwierdzają, że to, czym oddychamy, ma bezpośredni wpływ na choroby, które dotykają nas teraz, i które dotkną nas w przyszłości. Warto więc pogląd na temat „smogu” wyrobić sobie nie w oparciu o swoje wierzenia albo wyobrażenia, lecz po zapoznaniu się z wynikami badań i opiniami specjalistów.

Źródło: Rozmowa z dr. n. med. Piotrem Dąbrowieckim – lekarzem, badaczem wpływu smogu na zdrowie, przewodniczącym Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc; link do całej rozmowy:

https://wiemczymoddycham.pl/osmogu/smog-okiem-lekarza

Na szkodliwy wpływ smogu narażeni są wszyscy – nawet osoby młode i zdrowe. Badania wykazują, że pyłowe i gazowe zanieczyszczenia powietrza szkodzą układowi krążenia, co zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy naczyń i choroby wieńcowej serca oraz przyczynia się do wzrostu liczby udarów i zawałów.

Źródło: Polskie badania na temat szkodliwości smogu (dr med. Barbara Jasiewicz-Honkisz z Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szpitala Specjalistycznego im. J Dietla w Krakowie, prof. Tomasz J. Guzik – UJ, prof. Andrzej Wysokiński), linki do artykułów na ten temat:

http://gazetalekarska.pl/?p=31338, http://healpolska.pl/aktualnosci/smog-w-sercu-czyli-dlaczego-slascy-lekarze-naukowcy-zajmuja-sie-zanieczyszczonym-powietrzem

Smog wpływa negatywnie na nasze zdrowie na każdym etapie życia – nawet w okresie płodowym. Nie tylko powoduje różne choroby i dolegliwości, ale dosłownie zabija ludzi. Badania wykazują, że w okresie alarmu smogowego umiera o 6% więcej osób. Taki stan rzeczy nie zmieni się, jeśli smog nadal będzie ignorowany przez część społeczeństwa, a zwłaszcza przez władze kraju.

Źródło: Artykuł „Smog okiem lekarza(…)” dr. Pawła Jarosza; link do całego wpisu na blogu:

http://niezdrowybiznes.pl/smog-okiem-lekarza-wszyscy-jestesmy-palaczami

Z zakrojonych na szeroką skalę brytyjskich badań wynika, że poziom zanieczyszczenia powietrza zwiększa ryzyko urodzenia mniejszego dziecka oraz wystąpienia u niego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Przyszłe matki nie mają wpływu na negatywne konsekwencje smogu. Mogą zdrowo się odżywiać, odstawić całkowicie alkohol i papierosy, ale nie unikną codziennego kontaktu ze skażonym powietrzem. A przecież każde dziecko zasługuje na to, aby przyszło na świat zdrowe. W związku z tym badacze podkreślają, że jedynym skutecznym sposobem na poprawę jakości powietrza jest wdrożenie konkretnych działań przez rządy państw.

Źródło: Artykuły na temat badań pod kierownictwem epidemiolożki – dr Mireille Toledano z Imperial College London; linki do tych artykułów:

http://www.edziecko.pl/ciaza_i_porod/7,79309,22749084,lekarze-ostrzegaja-przed-globalna-katastrofa-chodzi-o-choroby.html

https://www.theguardian.com/environment/2017/dec/05/air-pollution-harm-to-unborn-babies-may-be-global-health-catastrophe-warn-doctors

Nie ma jednej recepty na ochronę przed smogiem. Istotne jest podejście kompleksowe: edukacja, świadomość społeczna, przestrzeganie przez społeczeństwo przepisów itd., ale najważniejsze zadania ma tu do spełnienia rząd i samorządy.

Źródło: Artykuł dot. wypowiedzi prof. Tadeusza Zielonki, pulmonologa, internisty, podczas zorganizowanej w Krakowie konferencji naukowej “Zieleń dla czystego powietrza”; link do artykułu na ten temat:

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/lekarz-o-wplywie-smogu-na-zdrowie-4279.html

Największa odpowiedzialność za smog ciąży na władzach kraju. Obowiązkiem rządzących jest zapewnienie obywatelom przebywania w nieskażonym środowisku. Warto w tym miejscu przypomnieć wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 lutego 2018 r., w którym orzekł on, że:

„1) Rzeczpospolita Polska:

– przekraczając od 2007 r. do 2015 r. włącznie dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłuPM10 w 35 strefach oceny i zarządzania jakością powietrza oraz roczne wartości dopuszczalne dla stężenia pyłuPM10 w 9 strefach oceny i zarządzania jakością powietrza;

– nie podejmując odpowiednich działań w programach ochrony powietrza zmierzających do zapewnienia, aby okres występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych dla stężenia pyłuPM10 w powietrzu był możliwie jak najkrótszy;

– przekraczając dobowe wartości dopuszczalne dla stężenia pyłuPM10 w powietrzu zwiększone o margines tolerancji w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 10 czerwca 2011 r. w strefach miasto Radom, pruszkowsko-żyrardowskiej i kędzierzyńsko-kozielskiej, a także w okresie od 1 stycznia do 10 czerwca 2011 r. w strefie ostrowsko-kępińskiej, oraz

– nie dokonując prawidłowej transpozycji art. 23 ust. 1 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy,

uchybiła zobowiązaniom ciążącym na tym państwie członkowskim odpowiednio na podstawie art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/50 w związku z załącznikiem XI do niej, art. 23 ust. 1 akapit drugi tej dyrektywy, a także art. 22 ust. 3 wskazanej dyrektywy w związku z załącznikiem XI do niej.

2) Rzeczpospolita Polska zostaje obciążona kosztami postępowania.”

*Poza wymienionymi artykułami na poszczególnych stronach internetowych, polecamy również zapoznanie się z przykładowymi materiałami na YouTube dotyczącymi smogu:

https://www.youtube.com/watch?v=TlmT54keGPI https://www.youtube.com/watch?v=16SlS7ecIWM
https://www.youtube.com/watch?v=yqsk2c5-4IE
https://www.youtube.com/watch?v=cpmacdrczR0
https://www.youtube.com/watch?v=bawrzKQCwkY

 

fot: Maciej Margas