Kolejna nasza wygrana w Szczecinie – mBank S.A.

Dobre wiadomości z sądu w Szczecinie – uzyskaliśmy kolejny korzystny wyrok w sprawie kredytu powiązanego z frankiem szwajcarskim.

W Lutym 2020 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie ustalił nieważność umowy kredytu powiązanej z CHF (dawny Kredyt Bank S.A. – o tym przełomowym wyroku między innymi tutaj), następnie ten sam sąd wstrzymał spłatę umowy kredytu zawartej z BPH S.A. (o tym postanowieniu pisaliśmy tutaj).

Teraz mamy dla Państwa kolejne dobre wiadomości z sądu w Szczecinie, tym razem w sprawie przeciwko mBank S.A.

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie na posiedzeniu niejawnym zamknął rozprawę i wydał wyrok korzystny dla kredytobiorcy doprowadzając do “odfrankowienia” umowy kredytu (sygnatura akt III C 519/18).

www.gorski-radcaprawny.pl

Nie trudno dostrzec, że obecnie, często po bardzo długich procesach sądowych (pierwsze nasze pozwy zostały skierowane do sądu w Szczecinie już w 2014 roku – w czasie, kiedy większość aktualnych prawników -ekspertów z zakresu kredytów prawdopodobnie w ogóle nawet nie słyszała o kredytach powiązanych z walutami obcymi), w apelacji szczecińskiej zaczęła się kształtować korzystna dla kredytobiorców linia orzecznicza. Dzięki tym wyrokom wiele prowadzonych przez nas procesów, które toczą się przed sądami apelacji szczecińskiej, ma szansę na korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcia. Doświadczenie wielu lat procesów sądowych na terenie całego kraju przynosi efekty zarówno dla naszych klientów, jak i dla osób reprezentowanych przez innych prawników, którym udostępniamy sygnatury naszych wyroków po to, aby mogli oni, wzorując się na już zapadłych rozstrzygnięciach, uzyskać korzystne orzeczenia również w tych sprawach.

Wszystkie omawiane wyżej sprawy prowadzi r.pr.Radosław Górski wraz zespołem prawników kancelarii.