Mamy 25 nowych wyroków w sprawach kredytów powiązanych z walutami obcymi

Mamy 25 nowych korzystnych dla naszych klientów wyroków dotyczących umów kredytów powiązanych z walutami obcymi.

W każdym przypadku sądy stwierdziły nieważność umów kredytów.

Wyroki z sądów w Szczecinie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Białymstoku, Wrocławiu i Koszalinie.

Wyroki dotyczą nastepująych banków: BPH, Deutsche Bank Polska, Raiffeisen Bank International, PKO BP, Getin Noble Bank, Bank Millennium, mBank i Santander Consumer Bank Polska

Obliczona przez nas średnia korzyść każdego z klientów, wynikająca z nieważności umowy kredytu, to ponad 300.000 zł. Łącznie więc zobowiązania klientów wobec banków, których dotyczą opisane wyroki, zmiejszą się łącznie o co najmniej 7.500.000 zł.

Mamy już ponad 600 korzystnych dla konsumentów wyroków w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi. Większość z nich opisaliśmy za naszej stronie internetowej: https://gorski-radcaprawny.pl/wyroki/


Informacje o wyrokach:
➡ WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie II Wydział Cywilny – Odwoławczy z dnia 22.11.2022 r., sygn. akt II Ca 759/22
przegrana PKO BP SA
nieważność umowy kredytu
➡ WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 30.11.2022 r., sygn. akt I ACa 469/22
przegrana Raiffeisen Bank International AG
nieważność umowy kredytu
➡ WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.11.2022, sygn. akt V ACa 1129/22
przegrana: mBank S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 września 2022, sygn. akt I C 157/20
przegrana mBank S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 24.10.2022 r., sygn. akt I C 1970/21
przegrana mBank S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25.10.2022 r., sygn. akt I C 880/19
przegrana PKO BP S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.10.2022, sygn. akt IV C 972/20
przegrana mBank S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26.10.2022 r., sygn. akt XXVIII C 2614/21
przegrana mBank SA
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 27.10.2022 r., sygn. akt I C 1356/21
przegrana BPH SA
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 02.11.2022r., sygn. akt I C 1202/17
przegrana BPH SA
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.10.2022, sygn. akt XXVIII C 16226/21
przegrana mBank S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 04.11.2022 r., sygn. akt II C 793/20
przegrana mBank S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 07.11.2022 r., XXVIII C 1837/22
przegrana Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2022 r., sygn. akt I C 417/20
przegrana Bank BPH S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 16.11.2022 r., sygn. akt I C 1653/18
przegrana BPH S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny z dnia 17.11.2022 r., sygn. akt XI C 924/19
przegrana Santander Consumer Bank Polska SA
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny z dnia 17.11.2022 r., sygn. akt XXV C 2669/18
przegrana Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna ) Oddział w Polsce
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu XII Wydział Cywilny z dnia 24.11.2022 r., sygn. akt XII C 2146/20
przegrana BPH S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 18 listopada 2022 r., sygn. akt IV C 483/20
przegrana Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 28.11.2022 r., sygn.. akt I C 126/21
przegrana Bank Millenium SA
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXIV Wydział Cywilny z dnia 25.11.2022 r., sygn. akt XXIV C 2362/20
przegrana Deutsche Bank Polska S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, z dnia 30.11.2022, sygn.. akt III C 1251/21
przegrana Raiffeisen Bank International A.G.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.11.2022, sygnatura kat III C 171/21
przegrana mBank S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny z dnia 29.11.2022 r., sygn. akt I C 1762/20
przegrana mBank S.A.
nieważność umowy kredytu
➡ wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 02.12.2022 r., sygn. akt III C 800/21
przegrana PKO BP S.A.
nieważność umowy kredytu