16 wyroków w sprawach przeciwko bankom, z czego aż 6 to wyroki prawomocne

Mamy kolejnych 16 nowych wyroków, z czego aż 6 to wyroki prawomocne.

W każdym przypadku sądy stwierdziły nieważność umowy kredytu powiązanej z walutą obcą.

Średnia korzyść każdego z klientów, wynikająca z nieważności umowy kredytu, to ponad 300.000 zł.
Łącznie więc zobowiązania klientów wobec banków, których dotyczą opisane wyroki, zmiejszą się o ponad 4.800.000 zł.

Mamy obecnie już około 600 korzystnych dla konsumentów wyroków w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutami obcymi. Większość z nich opisaliśmy za naszej stronie internetowej: https://gorski-radcaprawny.pl/wyroki/

Informacje o wyrokach:

WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 02.01.2023 r., sygn. akt XXVII Ca 969/22 Przegrana Getin Noble Bank S.A.Przesłankowa nieważność umowy kredytu

WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 09.01.2023 r., sygn. akt VI ACa 88/22 Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważność umowy kredytu

WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 10.01.2023 r., sygn. akt I ACa 152/22 Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważność umowy kredytu

WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 17.01.2023 r., sygn. akt XXVII Ca 696/21 Przegrana Bank Polska Kasa Opieki S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 19.01.2023 r., sygn. akt I ACa 577/22 Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważność umowy kredytu

WYROK PRAWOMOCNY: wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 20.01.2023 r., sygn. akt V Ca 370/22 Przegrana mBank S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu XII Wydział Cywilny z dnia 29.12.2022 r., sygn. akt XII C 289/19 Przegrana Bank Millennium S.A. Przesłankowa nieważność umowy kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie I Wydział Cywilny z dnia 29.12.2022 r., sygn. akt I C 260/20 Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Nieważność umowy kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 30.12.2022 r. sygn. akt XXVIII C 3322/21Przegrana Bank BPH S.A.Nieważność umowy kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 30.12.2022 r. sygn. akt III C 1490/18 Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.Nieważność umowy kredytu

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny z dnia 12.01.2023 r., sygn. akt IX C 411/21 Przegrana Bank Millennium S.A.Nieważność umowy kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 13.01.2023 r., sygn. akt XXVIII C 3321/21Przegrana Pekao Bank Hipoteczny S.A. Nieważność umowy kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 16.01.2023 r. sygn. akt XXVIII C 6913/22Przegrana Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Nieważnośc umowy kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny z dnia 17.01.2023 r., sygn. akt XXVIII C 14022/22 Przegrana Getin Noble Bank S.A. Nieważność umowy kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny z dnia 19.01.2023 r., sygn. akt I C 740/18 Przegrana Bank BPH S.A. Nieważność umowy kredytu

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny z dnia 20.01.2023 r., sygn. akt IV C 2500/20 Przegrana Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą w WiedniuNieważność umowy kredytu