nakazy zapłaty wydane w sprawach kredytów powiązanych z walutą

Podczas gdy niektórzy sędziowie niestety w dalszym ciągu usiłują rozliczać kredyty powiązane z walutą obcą kursem średnim NBP, albo też w ogóle nie dostrzegają żadnych wad w  takich umowach (oddalając powództwa w całości), są również sędziowie którzy już tylko po  lekturze pozwu i po analizie zgłoszonych przez kredytobiorców roszczeń wyliczonych  w oparciu o założenie bezskuteczności postanowień umownych odnoszących się do indeksacji (waloryzacji) kredytu, wydają nakaz zapłaty (na przykład nakaz taki, jak w linku poniżej). I choć oczywiście za każdym razem nakaz taki jest zaskarżany, to jednak poprzez sam fakt  jego wydania sędzia daje do zrozumienia, że jego zdaniem według treści pozwu roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne, a przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwości. Fakt wydania nakazu zapłaty o niczym jeszcze nie przesądza, ale jednak pozwala kredytobiorcom oczekiwać na wyrok w ich sprawie przynajmniej  z umiarkowanym optymizmem.

W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak tylko życzyć Państwu powodzenia w losowaniu sędziego.