Nie ma podstaw do dalszego zawieszania postępowań sądowych w sprawie kredytów powiązanych z walutami obcymi.

Nie ma podstaw do dalszego zawieszania postępowań sądowych w sprawie kredytów powiązanych z walutami obcymi. Uchwały całej izby cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów „frankowych” nie będzie do czasu, aż nie zostaną nie jej usunięci sędziowie powołani do SN z rażącym naruszeniem prawa.

Złożyliśmy wnioski zmierzające po podjęcia postępowań sądowych zawieszonych z powodu oczekiwania na uchwałę SN w sprawie kredytów „frankowych” (III CZP 11/21) i czekamy na odpowiedź sądów.

Nie ma już żadnych podstaw do dalszego zawieszania postępowań z trzech zasadniczych powodów:

– po pierwsze, jak to wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24.01.2016 roku, I CSK 221/17, w ogóle nie ma podstaw do zawieszania postępowania sądowego z powodu oczekiwania na rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. Zdaniem Sądu Najwyższego ewentualna uchwała nie stanowi orzeczenia prejudycjalnego, o którym mowa w art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.;

– po drugie, nie ulega wątpliwości, że Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 11/21 nie jest zdolny do wydania zgodnej z prawem i skutecznej uchwały, o czym świadczy treść pytań prejuducjalnych skierowanych przez ten sąd do TSUE. Z pytań tych wynika – mówiąc najprościej – że SN ma wątpliwości czy może orzekać w tej sprawie i czy w ogóle jest sądem w rozumieniu prawa UE,

– i wreszcie po trzecie, w świetle orzecznictwa TSUE dotyczącego – mówiąc najogólniej – tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Sąd Najwyższy w całym aktualnym składzie Izby Cywilnej, w ogóle nie ma statusu sądu w rozumieniu prawa UE, wobec tego postępowanie w sprawie III CZP 11/21 nie może doprowadzić do wydania zgodnego z prawem i skutecznego orzeczenia. Oczekiwanie na taką wadliwą uchwałę nie ma więc podstaw.

Więcej informacji na temat opinii radcy prawnego Radosława Górskiego na temat uchwały SN w sprawie kredytów „frankowych” tutaj:
https://www.prawo.pl/…/uchwla-sn-ws-kredytow-frankowych-sad…