Raiffeisen Bank International AG przegrywa przed sądem w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że umowa kredytu powiązanego z kursem waluty CHF, zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu) jest nieważna w całości, a ponadto zasądził od banku na rzecz konsumenta około 300.000 zł tytułem zwrotu dokonanych na rzecz banku w wykonaniu nieważnej umowy wpłat.

Jakie korzyści uzyska kredytobiorca?

Dług kredytobiorcy z powodu ustalenia nieważności umowy kredytu zredukuje się o około pół miliona złotych.

Sąd zwrócił uwagę na konsumencki charakter umowy, a następnie uznał, że zastosowane w umowie klauzule przeliczeniowe są bezskuteczne wobec konsumenta (abuzywne).

To z kolei doprowadziło sąd do wniosku, że umowa kredytu pozbawiona klauzul przeliczeniowych jest nieważna w całości.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7 września 2021 roku, sygnatura akt XXV C 2693/18.Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.