Osiem korzystnych dla naszych klientów wyroków w listopadzie 2020 roku. Dziesięć wyroków w październiku 2020 roku.

Mamy osiem nowych, korzystnych dla klientów kancelarii wyroków ogłoszonych w listopadzie 2020 roku. W październiku 2020 roku uzyskaliśmy zaś 10 korzystnych wyroków.

Oto wyroki z listopada 2020 roku:


1/ Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie (prawomocny) z dnia 19 listopada 2020 r., sygn. akt I ACa 265/20. Sprawa z powództwa kredytobiorcy przeciwko Santander Bank Polska S.A. Prawomocne ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy wszystkich wpłat (mimo braku spłaty kapitału kredytu). Sprawozdawca SSA Krzysztof Górski, sędziowie SSA Edyta Buczkowska-Żuk, SSA Dorota Gamrat – Kubeczak.Więcej o tym wyroku tutaj:https://gorski-radcaprawny.pl/…/to-dobry-czas-na…/

2/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r., sygn. akt I C 855/16.Sprawa z powództwa kredytobiorcy przeciwko mBank S.A. Nieprawomocne ustalenie nieważności umowy i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy wszystkich wpłat (mimo braku spłaty kapitału kredytu). SSO Ewa Wiśniewska-Wiecha. Więcej o tym wyroku tutaj:https://gorski-radcaprawny.pl/…/korzystny-wyrok-w…/

3/ Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt I C 303/15.Sprawa z powództwa kredytobiorcy o ustalenie i zapłatę przeciwko Santander Consumer Bank S.A. Ustalenie nieważności umowy kredytu i zasądzenie na rzecz kredytobiorcy części wpłat SSO Barbara Smolska. O tym wyroku tylko wzmiankowaliśmy.

4/ Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. akt VI C 3394/19.Sprawa z powództwa kredytobiorcy przeciwko mBank S.A. Zasądzenie wpłat na rzecz kredytu w związku z nieważnością umowy. SSR Milena Dutkowska. O tym wyroku więcej napisaliśmy tutaj:https://gorski-radcaprawny.pl/…/kolejna-umowa-kredytu…/

5/ Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r., sygn. akt VI C 2451/19.Sprawa z powództwa kredytobiorcy przeciwko mBank S.A. Zasądzenie kwot na rzecz kredytu w związku z “odfrankowieniem” umowy kredytu. SSR Milena Dutkowska. O tym wyroku dotychczas nie pisaliśmy.

6/ Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 27 listopada 2020 r., sygn. akt I C 335/18.Sprawa z powództwa kredytobiorcy o uchylenie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego przeciwko PKO BP S.A. – bankowy tytuł egzekucyjny został uchylony w całości.SSO Jacek Grześkowiak. O tym wyroku dotychczas nie pisaliśmy.

7/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r., sygn. akt XXV C 1333/18.Sprawa z powództwa kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy kredytu przeciwko Getin Noble bank S.A. Sąd ustalił nieważność umowy w całości. SSO Kamil Gołaszewski. O tym wyroku dotychczas nie pisaliśmy.

8/ Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt IV C 2350/20.Sprawa z powództwa kredytobiorcy o ustalenie nieważności umowy kredytu przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sąd uwzględnił powództwo konsumenta w całości i ustalił nieważność umowy kredytu.SSO Monika Włodarczyk. O tym wyroku więcej napisaliśmy tutaj:https://gorski-radcaprawny.pl/…/wygrana-kredytobiorcy…/

W październiku i listopadzie 2020 r. w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutą obcą kancelaria uzyskała łącznie 18 korzystnych wyroków, znaczna część z nich to wyroki prawomocne. Prawomocne wyroki w większości zostały już wykonane. W sprawach występowali następujący pełnomocnicy: radca prawny Dominik Boruta, adwokat Łukasz Felisiak i radca prawny Radosław Górski.