Wyrok z 10 grudnia 2020 roku – przegrywa Bank Polska Kasa Opieki S.A. – dawny BPH.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie ustalił, że umowa kredytu hipotecznego denominowanego do CHF (Bank Polska Kasa Opieki S.A. – dawny BPH) jest nieważna i na tej podstawie wyrokiem z dnia 10 grudnia 2020 roku zasądził od banku na rzecz kredytobiorców dochodzoną przez nich kwotę.

Zdaniem Sądu bank nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego – kredytobiorcy nie byli w sposób prawidłowy poinformowani o ryzyku. Kredyt był niezgodnie z prawdą przedstawiony jako bezpieczny, a kursy jako stabilne. Sąd zwrócił również uwagę na abuzywność klauzul przeliczeniowych. Sąd wskazał, iż nie ma możliwości zastąpienia postanowień umownych dotyczących ustalania kursów kursem średnim NBP ani żadnymi innymi kursami. Zdaniem sądu umowa nie może dalej obowiązywać, zaś w oparciu o przepisy o nienależnym świadczeniu, strony powinny sobie zwrócić wzajemne świadczenia.


Sygnatura akt: I C 37/20. Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.