Pięć korzystnych wyroków w apelacji szczecińskiej dotyczących kredytów “CHF” – z tego aż trzy wyroki prawomocne

Pięć korzystnych wyroków w apelacji szczecińskiej w dniach od 27 do 30 kwietnia 2021 roku w sprawach kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim.

Uzyskaliśmy trzy wyroki prawomocne (mBank, Santander Bank Polska i Getin Noble Bank) i dwa wyroki nieprawomocne (Santander Bank Polska i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)

W każdym przypadku sądy stwierdziły nieważność umów kredytów powiązanych z CHF. Nasi klienci otrzymali już pierwsze przelewy dotyczące wyroków prawomocnych.

W przypadku czterech wyroków zobowiązania kredytobiorcy wzblędem banku zostają zredukowane o setki tysięcy złotych. W przypadku jednego spłaconego kredytu kredytobiorca odzyskuje zaś wszystko to, co nadpłacił w wykonaniu nieważnej umowy kredytu.

Opisane wyżej sprawy prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii. Na sali sądowej i poza nią wsparcia przy obsłudze tych spraw udzielali również następujący zawodowi prawnicy: radca prawny Dominik Boruta, adwokat Martyna Balcerowicz – Dejko.