Dziesięć nowych wyroków przeciwko bankom w ciągu 16 dni, z czego trzy prawomocne. Za każdym razem sądy stwierdzały nieważność umów kredytów frankowych

Tylko w czasie od 27 kwietnia 2021 do 13 maja 2021 w sprawach przez nas prowadzonych zapadło 10 wyroków z czego 3 to wyroki prawomocne.

W ciągu ostatnich 16 dni procesy sądowe przegrały następujące banki:
– Deutsche Bank Polska (jeden wyrok)
– Getin Noble Bank S.A. (cztery wyroki, w tym jeden prawomocny),
– Millennium (jeden wyrok – w sprawie Pani Doroty Rabczewskiej),
– Santander Bank Polska (dwa wyroki, w tym jeden prawomocny),
– mBank (jeden prawomocny wyrok),
– Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (jeden wyrok).

W każdej z tych spraw sądy uznały, ze umowy kredytów “frankowych” są NIEWAŻNE.

W sprawach zakończonych prawomocnie banki dokonały już pierwszych przelewów na rzecz kredytobiorców.

W większości tych spraw wyroki spowodowały redukcję długu wobec banku o setki tysięcy złotych.

Z najnowszych informacji: 13 maja 2021 roku zapadły dwa wyroki przeciwko Getin Noble bank S.A. Oba stwierdzają nieważność umów kredytu. Poniżej opis jednego z nich:
Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił, że umowa kredytu zawarta z Getin Noble Bank S.A. (kredyt „frankowy”) jest nieważna w całości.

Jaki jest skutek tego wyroku?

Według banku zadłużenie kredytobiorcy mimo wieloletniej spłaty kredytu w przeliczeniu na PLN wynosi ponad 400.000 zł – co jest kwotą większą o 100.000 zł niż kwota wypłaconego mu kredytu.

Wyrok sądu nie tylko redukuje te zadłużenie do zera, ale w związku z tym że kredytobiorca oddał już bankowi więcej niż sam od niego uzyskał, to bank będzie musiał zapłacić kredytobiorcy dużo pieniędzy stając się w ten sposób dłużnikiem kredytobiorcy.

Ten przykład pokazuje jak niekorzystny dla kredytobiorcy może być kredyt powiązany z CHF (przypomnijmy – mimo wieloletniej spłaty kredytobiorca w przeliczeniu na złotówki ma do oddania bankowi dużo więcej niż od niego uzyskał).Wyrok z 13 maja 2021 roku jest nieprawomocny. Sygn. akt XXV C 2310/17, SSR del. Stanisław Zabłocki.Sprawę dot. Getin Noble Banku prowadzi radca prawny Radosław Górski wraz z zespołem prawników kancelarii.

W sprawie dotyczącej wyroku z 13 maja 2021 roku na sali sądowej i poza nią wsparcia w tej sprawie udzieliła również adwokat Martyna Balcerowicz – Dejko.