Pozew dotyczący odpowiedzialności Skarbu Państwa za zanieczyszczenie powietrza w Polsce został prawomocnie przyjęty do rozpoznania w postępowaniu grupowym

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie radcy prawnego Radosława Górskiego na niekorzystne dla członków grupy postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie odrzucające pozew grupowy.

Sąd Apelacyjny w całości zmienił te niekorzystne postanowienie i postanowił o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym. Postanowienie jest prawomocne, a to oznacza, że sprawa musi być rozpoznana w trybie postępowania grupowego – najważniejsze formalności już za nami.

Sprawa bez wątpienia ma charakter precedensowy. Z uwagi na skomplikowanie postępowania grupowego (występujące zwłaszcza w tej sprawie, w której sformułowaliśmy wspólne dla wszystkich mieszkańców Polski żądanie ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za zanieczyszczenie powietrza w Polsce) i wymogi formalne postępowania grupowego, którym należy sprostać w każdym podobnym procesie, postanowienie Sądu Apelacyjnego trzeba uznać za znaczący sukces.

Więcej o założeniach pozwu grupowego na https://pozywamsmog.eu/

Media o postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie pozwu grupowego:https://www.money.pl/…/pozew-grupowy-za-smog-jednak…

Osoby, które zgłosiły swój udział w postępowaniu grupowym, więcej informacji dotyczących postępowania otrzymają w wiadomościach mailowych.