Pozew grupowy kredytobiorców przeciwko Skarbowi Państwa został przyjęty do rozpoznania w postępowaniu grupowym

13 stycznia 2022 roku, prawie dokładnie w siódmą rocznicę tzw. „czarnego czwartku” (15 stycznia 2015 roku z powodu działań Szwajcarskiego Banku Narodowego doszło do nagłej i dotkliwej dla kredytobiorców zmiany kursu CHF m.in. względem złotówki), Sąd Okręgowy w Warszawie przyjął do rozpoznania postępowaniu grupowym pozew kredytobiorców przeciwko Skarbowi Państwa.

Z uwagi na skomplikowanie postępowania grupowego (w sprawie sformułowaliśmy wspólne dla kredytobiorców żądanie ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za powstałą szkodę) i wymogi formalne postępowania grupowego, którym musieliśmy sprostać w tym procesie, postanowienie sądu uznajemy za znaczący sukces.

Czego dotyczy pozew grupowy w sprawie kredytów i pożyczek objętych ryzykiem walutowym?

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa dotyczy odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez osoby, które zawarły umowy objęte ryzykiem walutowym (takie jak kredyty czy pożyczki indeksowane/denominowane do waluta obcych m.in. CHF czy EUR).

Celem pozwu grupowego jest przede wszystkim przesądzenie o tym, że za szkodę konsumentów, którzy zaciągnęli umowy objęte ryzykiem walutowym odpowiedzialność poza bankami ponosi również Skarb Państwa. Takie rozstrzygnięcie otworzy członkom postępowania grupowego drogę do uzyskania odszkodowania w uproszczonym procesie, w którym wykazać należy wyłącznie wysokość szkody.

Proces powinien również wyjaśnić okoliczności, w jakich doszło do wprowadzenia na polski rynek ryzykownych produktów bankowych powiązanych z ryzykiem walutowym.Świadkami będą między innymi politycy z partii rządzących krajem w latach 2002-2009 oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich.

Na jakiej podstawie członkowie grupy opierają swoje roszczenia?

Z zebranego na potrzeby procesu sądowego obszernego materiału dowodowego wynika między innymi, że:

co najmniej od 2002 roku rządzący oraz instytucje zajmujące się ochroną praw konsumentów, a także nadzór finansowy w pełni identyfikowały wysokie ryzyko związane ze sprzedażą umów objętych ryzykiem walutowym wiedząc równocześnie o tym, że kredytobiorcy i pożyczkobiorcy tych ryzyk nie identyfikują, a kredyty i pożyczki objęte ryzykiem walutowym masowo sprzedawane są jako produkty bezpiecznie i atrakcyjne;

mimo dostrzeżonej potrzeby ograniczenia sprzedaży kredytów i pożyczek objętych ryzykiem walutowym oraz wielokrotnie docierających do organów publicznych sygnałów i ostrzeżeń na temat niebezpieczeństw wynikających z takich umów dla konsumentów, przedstawiciele władz nie podjęli żadnych przewidzianych przez prawo skutecznych działań interwencyjnych, ostrzegawczych albo chociaż informacyjnych.

Władze wbrew posiadanym informacjom publicznie opowiadały się przeciwko wprowadzeniu jakichkolwiek ograniczeń, równocześnie mając dostęp do własnych opracowań i analiz wskazujących na pełną zasadność działań pierwotnie postulowanych przez nadzór finansowy i banki, wspierając w ten sposób wprowadzającą w błąd opinię publiczną narrację na temat bezpieczeństwa takich produktów i braku podstaw do jakichkolwiek ograniczeń;

instytucje państwowe w tym nadzór finansowy albo w ogóle nie chroniły konsumentów, albo czyniły to w sposób nieskuteczny bądź spóźniony, nie wywiązując się w ten sposób ze swoich ustawowych obowiązków. W szczególności wprowadzenie w życie rekomendacji S było działaniem spóźnionym, a same jej założenia były rażąco nieadekwatne do ryzyka.

W wyniku opisanych zaniedbań setki tysięcy rodzin w Polsce do dzisiaj ponoszą konsekwencje nieograniczonego ryzyka walutowego wynikającego z tych umówPełnomocnikiem reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym jest radca prawny Radosław Górski.

Prasa o pozwie grupowym:

https://www.fakt.pl/pieniadze/kredyty-frankowe-pozew-frankowiczow-przeciw-skarbowi-panstwa-jak-sie-dolaczyc/2v46wg0

https://businessinsider.com.pl/finanse/frankowicze-pozywaja-skarb-panstwa/9wxqkt5

https://www.prawo.pl/biznes/roszczenia-frankowiczow-przeciwko-skarbowi-panstwa,512951.html