Kolejnych 16 wygranych spraw przeciwko bankom w grudniu 2021 r., w tym kolejne 4 sprawy zakończone prawomocnie

Po rekordowym listopadzie (23 korzystne wyroki) kontynuujemy dobrą passę w grudniu. Już teraz wiemy, że będzie on jeszcze lepszy od listopada. W tym miesiącu do 23 grudnia włącznie udało nam się uzyskać już:

8 prawomocnych wyroków stwierdzających nieważność umów kredytów indeksowanych oraz denominowanych

2 prawomocne wyroki dotyczące pozbawienia wykonalności bankowych tytułów egzekucyjnych

12 korzystnych wyroków nieprawomocnych.

Dodatkowo Sąd Najwyższy przyjął naszą skargę kasacyjną od niekorzystnego dla kredytobiorców częściowego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie dotyczącej Deutsche Banku.

Sześć prawomocnych wyroków uzyskanych w grudniu zostało opisanych już wcześniej.

Poniżej wymieniamy nowe wyroki prawomocne uzyskane przez Kancelarię w grudniu:

1. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 20 grudnia 2021 r., I ACa 605/21, SSA Ryszard Iwankiewicz (spr.), SSA Małgorzata Gawinek, SSA Zbigniew Ciechanowicz (nieważność umowy kredytu mBank S.A.)

2. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 grudnia 2021 r., I ACa 656/19, SSA Beata Kozłowska (nieważność umowy kredytu mBank S.A.)

3. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 20 grudnia 2021 r., I ACa 705/21, SSA Krzysztof Górski (pozbawienie wykonalności BTE w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A.)

4. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 grudnia 2021 r., V ACa 808/19, SSA Paulina Asłanowicz (pozbawienie wykonalności BTE w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.)

Dwanaście nieprawomocnych wyroków korzystnych dla kredytobiorców:

1. Santander Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2021 r., II C 2042/20, SSO Barbara Pyz-Kędzierska (nieważność umowy kredytu dewizowego d. BZ WBK uruchomionego po kursie „negocjowanym”)

2. Santander Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 17 grudnia 2021 r., I C 843/20, SSO Paweł Marycz (nieważność umowy kredytu indeksowanego d. Kredyt Banku)

3. Santander Bank Polska S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 17 grudnia 2021 r., I C 1122/20, SSO Paweł Marycz (nieważność umowy kredytu indeksowanego d. Kredyt Banku)

4. Bank Polska Kasa Opieki S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 17 grudnia 2021 r., I C 614/20, SSO Paweł Marycz (nieważność umowy kredytu denominowanego d. Banku BPH)

5. Bank PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 20 grudnia 2021 r., I C 84/19, SSO Dorota Onufrowicz-Miara (nieważność umowy kredytu denominowanego PKO BP)

6. Raiffeisen Bank International. – wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z 17 grudnia 2021 r., II C 146/21, SSO Małgorzata Dubinowicz–Motyk (nieważność umowy kredytu indeksowanego d. EFG Eurobank)

7. mBank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 10 grudnia 2021 r., I C 442/21, SSO Paweł Marycz (nieważność umowy kredytu indeksowanego mBank)

8. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 21 grudnia 2021 r., I C 968/19, SSO Anna Winnicka-Kaliszewska (nieważność umowy kredytu denominowanego PKO BP)

9. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 grudnia 2021 r., XXIV C 1342/17, SSO Jacek Tyszka (nieważność umowy kredytu denominowanego d. Nordea Bank Polska)

10. PKO BP S.A. – wyrok Sądu Rejonowego w Myślenicach z 6 grudnia 2021 r., I C 1075/19, SSR Dorota Machura-Chrzanowska (nieważność umowy kredytu denominowanego PKO BP)

11. Getin Noble Bank S.A. – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10 grudnia 2021 r., XXV C 1511/20, SSO Tomasz Gal (nieważność umowy kredytu indeksowanego Getin Banku)

12. Bank Millennium S.A. – wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 16 grudnia 2021 r., XVI C 2437/21, ASR Mariusz Pisarczyk (nieważność umowy kredytu indeksowanego Banku Millennium)

W grudniu odnotowaliśmy w prowadzonych przez Kancelarię sprawach jeden nieprawomocny niekorzystny dla kredytobiorców wyrok. Sąd Okręgowy w Warszawie w osobie SSO Michała Chojnackiego oddalił powództwo przeciwko mBank S.A. stwierdzając w ustnych motywach rozstrzygnięcia, że mimo obecnego orzecznictwa sąd nie może uznać umowy za nieważną, ponieważ takie rozstrzygnięcie byłoby sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości oraz nie uwzględniałoby interesów obu stron umowy. Wyrok ten zgodnie z decyzją naszych Klientów zostanie zaskarżony apelacją.