Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie

Dobre wieści dla kredytobiorców posiadających kredyt w Banku BPH S.A. (dawniej GE Money Bank S.A.). Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z 28 lutego 2021 r. oddalił apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalającego nieważność umowy zawartej w 2007 r. z GE Money Bankiem S.A.

Według naszej wiedzy jest to pierwszy wyrok ustalający nieważność umowy kredytu zawartej z GE Money Bankiem S.A. w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Jest to o tyle istotne, że wyrok został wydany w składzie trzech sędziów Sądu Apelacyjnego, co pozwala na przypuszczenie, że specyfika umowy GE Money Bankiem S.A. została przez sąd odpowiednio przeanalizowana, a kolejne wyroki Sądu Apelacyjnego w Szczecinie odnoszące się do tego banku, będą korzystne dla konsumentów.

Czym rożni się umowa „standardowego” kredytu powiązanego z walutą obcą od umowy zawartej z GE Money Bank S.A.?

Przede wszystkim sposobem,  w jaki bank ten określa kursy kupna/sprzedaży walut. Zwykle w umowie kredytu indeksowanego do waluty obcej bank najzwyczajniej odsyła do publikowanych przez siebie tabel kursowych, a w umowie ani jednym słowem nie wyjaśnia, w jaki sposób ustalać będzie kursy.

Natomiast w przypadku większości umów zawartych z dawnym GE Money Bank S.A. kursy bankowe stanowiły składową kursów średnich Narodowego Banku Polskiego oraz zupełnie dowolnie ustalanych marż bankowych doliczanych do tych kursów.  Marże doliczane przez bank mogły być dowolne i wobec tego skala dowolności GE Money Banku w ustalaniu kursów była w istocie taka sama, jak w przypadku umów, które nie zawierały odesłania do kursów NBP.

Linia obrony banku w procesach dotyczących takich umów wygląda następująco – według banku nawet jeśli przyjąć, że bank nie może dowolnie kształtować kursów, to ewentualnie „wykreśleniu” z umowy podlega tylko ten fragment postanowienia, który mówi o marży bankowej. Bank BPH chciałby więc, żeby w takiej sytuacji kursy ustalane były w oparciu o dane z Narodowego Banku Polskiego, bez marży banku.

Zgodnie z życzeniem banku, miałoby w ten sposób dojść do podziału klauzuli przeliczeniowej – w efekcie, pomimo zastosowania nieuczciwego postanowienia umownego, bank nie poniósłby w istocie żadnych konsekwencji z powodu naruszenia prawa – zarobiłby po prostu niewiele mniej. Kredyt zostałby przeliczony po kursie średnim NBP zamiast po kursie z tabel banku.

Możliwości podziału klauzuli umownej Banku BPH dotyczył wyrok TSUE w sprawie C-19/20. Bank w procesach sądowych przedstawia korzystną dla siebie interpretację uzasadnienia tego wyroku. Sąd Apelacyjny w Szczecinie przychylił się jednak do naszej interpretacji wyroku C-19/20 i ustalił nieważność umowy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 28 lutego 2022 r., I ACa 743/21, SSA Agnieszka Bednarek-Moraś (spr.), SSA Tomasz Żelazowski, SSA Edyta Buczkowska- Żuk. Wyrok jest prawomocny.

W I instancji orzekał Sąd Okręgowy w Szczecinie, wyrok z 18 sierpnia 2021 r., I C 301/20, SSO Joanna Kitłowska-Moroz.

Sprawy prowadzone są przez radcę prawnego Radosława Górskiego, radcę prawnego Piotra Pląskę, radcę prawnego Dominika Borutę, adwokat Martynę Balcerowicz-Dejko i radcę prawnego Piotra Pawlaka wspieranych przez zespół prawników całej kancelarii.