Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania skargę kancelarii w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko Deutsche Bank Polska S.A.

Nasza skarga kasacyjna dotyczyła niekorzystnego dla konsumentów wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zapadł w listopadzie 2019 roku. Kredytobiorcy po ponad 5 latach procesu przegrali swoją sprawę w obu instancjach i wobec tego już tylko Sąd Najwyższy mógł zmienić niekorzystny dla nich, prawomocny wyrok.

Do sprawy przystąpiliśmy już na etapie postępowania apelacyjnego i już po złożeniu apelacji. Po tym, gdy na tym zaawansowanym etapie postępowania nie zdołaliśmy przekonać sędziów do zasadności powództwa złożyliśmy skargę kasacyjną, która została właśnie przyjęta do rozpoznania.

Dzięki temu, że Sąd Najwyższy przyjął sprawę do rozpoznania, a także z uwagi na zarzuty zgłoszone w skardze kasacyjnej, mamy teraz realną szansę na uzyskanie przełomowego wyroku Sądu Najwyższego, który może być istotny nie tylko w tej ale również we wszystkich innych podobnych sprawach przeciwko Deutsche Bank Polska.

Z powództwa tych samych kredytobiorców toczą się obecnie dwie sprawy – jedna, opisana wyżej, o ustalenie nieważności umowy kredytu i zapłatę, a druga w sprawie bankowego tytułu egzekucyjnego, za pomocą którego Deutsche Bank Polska próbował wyegzekwować od kredytobiorców wyliczone przez siebie „wierzytelności”.

W tej drugiej sprawie również reprezentujemy kredytobiorców (do sprawy wstąpiliśmy na etapie postępowania apelacyjnego, po niekorzystnym wyroku w I instancji).

W sprawie dotyczącej bankowego tytułu egzekucyjnego udało nam się doprowadzić do zawieszenia egzekucji komorniczej w ostatniej chwili przed licytacją nieruchomości kredytobiorców, obecnie zaś między innymi za sprawą Sądu Najwyższego – istnieje szansa aby uzyskać korzystny wyrok również i w tej sprawie.

Potem zostaje już tylko pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie – w odpowiednim czasie do sprawy takiego pozwu na pewno wrócimy.

Obie sprawy prowadzi radca prawny Radosław Górski, którego wspiera radca prawny Piotr Pląska (współautor skargi) oraz cały zespół kancelarii.